De Dorpsraad Zijtaart

Zoals alle kerkdorpen en wijken in de gemeente Veghel respectievelijk een dorpsraad of wijkraad hebben, zo ook heeft Zijtaart een eigen dorpsraad. Sinds 24 november 1995 bestaat deze naam; voorheen werd de naam Stichting Zijtaarts Belang gebruikt.

Dorpsraad Zijtaart bestaat uit 7 bestuursleden die bijna maandelijks een eigen vergadering houdt en twee keer per jaar een openbare vergadering belegt. Vooraf aan de eigen besloten vergadering hebben Zijtaartse inwoners altijd de gelegenheid  gebruik te maken van het spreekkwartier. Op zo’n moment kan een dorpsgenoot een bepaalde kwestie toelichten of vragen om verduidelijking of advies. Tijdens een besloten vergadering behandelt de dorpsraad actuele zaken betreffende eigen dorp of zaken naar aanleiding van gemeentelijke regelgeving en/of inspraaknotities.

Dorpsraad Zijtaart hecht veel waarde aan een goede communicatie naar twee kanten: zowel naar het gemeentebestuur (college en raadsleden) als naar de eigen achterban.De bestuursleden streven ernaar om zich zo optimaal mogelijk in te zetten voor het belang van de ontwikkeling van Zijtaart. Niet alleen bij concrete en actuele kwesties, maar ook ten behoeve van de ontwikkelingen op lange termijn. De leefbaarheid van het dorp, de toekomstige ontwikkeling, verkeerskwesties en behoud van het dorps karakter zijn enkele voorbeelden van aandachtspunten.

Uit ervaring van de laatste jaren is gebleken dat de communicatie verloopt zoals dat wenselijk is. De lijnen zijn kort, de contacten met achterban, ambtenaren, raadsleden en college zijn duidelijk en efficiënt. Daardoor kan de dorpsraad terugkijken op een aantal succeservaringen zoals de uitbreiding van het dorp met plan Rudebroeck, de inkrimping van industriegebied Doornhoek, de verlichting in het buitengebied (met name langs fietspad), de aanpassing van het dorpsplein en de inrichting van het kloostergebouw.

Dorpsraad Zijtaart wil ook in de toekomst succeservaringen opdoen, door zaken te kunnen regelen die een sterke positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid in en van het dorp.Door middel van deze website houden wij onze achterban graag op de hoogte van de stappen die gezet (moeten) worden om resultaten te kunnen bereiken.

Hier vind U een overzicht van de nieuwste berichten