N279 Dorpsraad Archive

Nieuwsbrief N279 Veghel-Asten juli 2021

De Nieuwsbrief N279 Veghel-Asten van de provincie Noord-Brabant Juli 2021 is uit.Hieronder staat de

De Nieuwsbrief N279 Veghel-Asten dec 2019

De Nieuwsbrief N279 Veghel-Asten van de provincie Noord-Brabant december 2019 is uit. Hieronder staat

Verbindingsweg Nieuws Nr. 5

Vijfde nieuwsbrief van gemeente Meierijstad Verbindingsweg vanaf de N279 bij Keldonk naar de bedrijventerreinen

GEMEENTE MEIERIJSTAD ONTVANGT ADVIES COMMISSIE M.E.R INZAKE VERBINDINGSWEG N279

In 2017 heeft de provincie Noord-Brabant besloten om het huidige tracé van de N279

De Nieuwsbrief N279 Veghel-Asten juli 2019

De Nieuwsbrief N279 Veghel-Asten van de provincie Noord-Brabant juli 2019 is uit. Hieronder staat

Aankondiging informatieavonden juni/juli N279 Veghel – Asten

Beste abonnee, Op 6 juni jl. heeft u een uitnodiging ontvangen voor de informatieavonden

De Nieuwsbrief N279 Veghel-Asten mei 2019

De Nieuwsbrief N279 Veghel-Asten van de provincie Noord-Brabant mei 2019 is uit.Hieronder staat de

Inloopbijeenkomst NRD Verbindingsweg N279 op woensdag 20 maart 20:00 uur.

Over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau van de verbindingsweg deze ligt ter inzage bij

Nieuws van de Dorpsraad 26 maart 2019

Notitie Reikwijdte en Detailniveau ligt ter inzage bij de gemeente. De ontsluitingsweg aan onze

Provinciale Staten stellen Inpassingsplan N279 Veghel-Asten vast

Na jarenlange zorgvuldige voorbereiding hebben Provinciale Staten op 7 december 2018 het Inpassingsplan (PIP)

Nieuwsbrief N279 Veghel-Asten december 2018

De Nieuwsbrief N279 Veghel-Asten van de provincie Noord-Brabant december 2018 is uit.Hieronder staat de

Presentatie Mobiliteit Ondernemersavond POM op 6 november 2018

Ter informatie de Presentatie Mobiliteit Ondernemersavondvan de POM op 6 november 2018

Verbindingsweg Nieuws Nr. 2

Tweede nieuwsbrief van gemeente Meierijstad Verbindingsweg vanaf de N279 bij Keldonk naar de bedrijventerreinen

Persbericht PLAN AANPAK N279 VEGHEL-ASTEN KLAAR VOOR DEFINITIEF BESLUIT

Veghel 31-10-2018   Graag brengen wij u bijgevoegd persbericht van 30 oktober 2018 van

Een beeld van de aansluiting Keldonk

Op 23 oktober 2018 heeft Gedeputeerde Staten een besluit genomen over het PIP. Dit