N279 Dorpsraad Archive

N279 mailbericht aan Christophe van der Maat, Provincie Brabant

From: avannunen@home.nl Sent: Wednesday, May 4, 2016 3:06 PM To: cvdmaat@brabant.nl Subject: ombuiging N279

Betoog tijdens algemeen inspreekrecht bij de gemeente t.b.v. commissie- en raadsleden.

18 februari 2016   Beste leden van de Raad van gemeente Veghel   Mijn

Dorpsraad en Werkgroep “Geen omleiding N279 bij Zijtaart” maken gebruik van algemeen inspreekmoment bij gemeente Veghel

Aanstaande donderdag 18 februari 2016 houdt zowel Dorpsraad Zijtaart als werkgroep “Geen omleiding N279

Activiteiten Dorpsraad

1)  Brief aan provincie Zowel alle Statenleden als gedeputeerde dhr. Christophe van der Maat

Brief aan college en gemeenteraad

12 december 2015 Brief aan gemeentebestuur   Aan het college van burgemeester en wethouders

En hoe verder met de ombuiging bij Zijtaart ?

Binnen het bestuursakkoord van de nieuwe coalitie van het provinciebestuur staat op bladzijde 41

De Ruit van de baan!? En de omleiding nabij Zijtaart??

Nu het er naar uitziet dat het CDA geen politieke deelnemer zal worden in