Inloopbijeenkomst NRD Verbindingsweg N279 op woensdag 20 maart 20:00 uur.


Over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau van de verbindingsweg deze ligt ter inzage bij de gemeente . Hier kunt u het NRD rapport inzien op onze website

De dorpsraad wil zijn visie graag toetsen aan die van de bewoners van Zijtaart, en houdt daarom vooraf aan zijn reguliere vergadering van

20 Maart a.s. om 20:00 uur in het Dorpshuis

een inloopbijeenkomst voor iedereen die belangstelling heeft, nog nadere vragen wil stellen over de NRD en de aankomende M.E.R.-onderzoeken, en voor wie er zijn/haar individuele zienswijze aan wil toevoegen.

U bent van harte welkom.

Voor de agenda:

De volgende openbare vergadering van de dorpsraad is op woensdag 3 april 2019 aanvang 20.00 uur