Hulp of advies nodig?

Kath. Bond van Ouderen Afdeling   Zijtaart

HULP OF ADVIES NODIG ?

Vrijwillige Ouderen Adviseurs wijzen U de weg.

Onze samenleving verwacht vandaag de dag van iedereen een grote mate van zelfredzaamheid. Veel ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig  blijven wonen. Toch komt er vaak een moment dat ouderen hulp nodig hebben om zelfstandig te kunnen blijven.  De stap om dan hulp te vragen is niet voor iedereen even gemakkelijk.

Een Vrijwillig Ouderen Adviseur (VOA) kan u daarbij helpen.

Wat is een Vrijwillige Ouderen Adviseur?

Een VOA is een vrijwilliger die zelf ook senior is. Hij of zij is opgeleid om de hulpvrager op een juiste wijze te kunnen doorverwijzen. Een VOA heeft kennis van actuele wet- en regelgeving en van de verschillende instanties in Meierijstad. Zo zijn ze een soort wegwijzer op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

Wat kan een Vrijwillige Ouderen Adviseur voor u betekenen?

Een VOA is van veel zaken op de hoogte en kan letterlijk  hulpvragen van A (Administratie)  tot Z(Zingeving) tegenkomen. Een VOA is getraind om  goed te luisteren . Hij of zij onderzoekt met u wat uw wensen en vragen zijn . De VOA zoekt vervolgens  met u hoe die gerealiseerd kunnen worden . Zo kan de VOA u laten zien waar u de oplossing voor uw probleem kunt vinden. Ook kan de VOA u de weg w ijzen  naar de juiste  instantie. Sinds  1januari  2015 is de nieuwe Wet  Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van kracht. Gemeenten spelen nu een belangrijke rol in de toewijzing van hulp en zorg bij thuiswonende ouderen.

Indien noodzakelijk kan de VOA u in contact brengen met de cliëntondersteuner  WMO (CO).

De cliëntondersteuner is eveneens gratis en onafhankelijk .

De cliëntondersteuner  staat náást u in het proces van de WMO-aanvraag, helpt u om u goed voor te bereiden op het gesprek met de gemeente en komt op voor uw belangen. De cliëntondersteuner  bespreekt vooraf met u hoe het proces van de aanvraag  verloopt,  geeft toelichting op de regels en is desgewenst aanwezig bij uw gesprek met de gemeente.  Dit heet het onderzoeksgesprek of ook wel het keukentafelgesprek.

De cliëntondersteuner  kan later het verslag van het onderzoeksgesprek met u controleren om na te gaan of het correct is. Dit is belangrijk omdat op basis van dit verslag wordt bepaald welke hulp en/of zorg u krijgt.

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente dan kan de cliëntondersteuner  u helpen om bezwaar te maken.

Hoe kom ik in contact met een VOA?

VOA’s werken in Zijtaart via de KBO. Zij werken kosteloos voor alle ouderen in Zijtaart en omgeving.  U hoeft dus geen lid te zijn van de KBO.

In Zijtaart zijn 3 vrijwilligers opgeleid tot VOA. Dit zijn:

Cor van der Aa, 0413 366 858,

Piet van den Hurk 0413 362 663,

Piet van den Tillaart 0413 350 494.

Voor een afspraak voor een huisbezoek kunt u met een van hen contact opnemen. Alles gebeurt natuurlijk op strikt vertrouwelijke basis.

Naam, telefoon, email van de VOA

Naam:  ———  ————————–

Telefoon: ———— ———————-

Emai1: —————————— ——-

Aantekeningen:  


Een initiatief van: KBO-Brabant 
Belangenvereniging van senioren

Hieronder kunt u de folder inzien en ophalen