Schouw Zijtaart van 10 oktober 2015

Meldingen Wijkschouw uitgevoerd op 10 oktober 2015

Tijdens de wijkschouw op 10 oktober 2015 met Henk de Laat (coördinator gemeente) zijn de volgende 15 punten opgenomen om aan te pakken.

Nieuwe punten voor de schouw in 2016 kunt U via ons contactformulier doorgeven.

No | Status | Omschrijving | Locatie

1 | Gebeurt niet | Verplaatsen bouwbord bouwterrein | Pastoor Clercxstraat
Er is een oud bord verwijderd, de rest blijft staan.

2 | Loopt nog | Slechte staat fietspad richting Mariahout  |  Vanaf Zondveld richting Krijtenburg
Naast fietspad naar Mariahout borden geplaatst met vermelding “slecht wegdek”; opknappen waarschijnlijk in de loop van 2016

3 | Er gebeurt niets  |  Weg voorzien van grind |  Erpsesteeg
Er komt dus geen grindlaag.

4 | Uitgevoerd |  Aanplanten taxushaag kruising |   Hoolstraat en Zondveldstraat
Er is een beukenhaagblok aangeplant.

5 | Melding |  Ophogen fietspad |  Grootveld
nog geen reactie ontvangen

6 |Melding= 85339 | Gebeurt niet | Plaatsen bord bestemmingsverkeer vrachtwagens  |
Hoge Biezen
bord bij Hoge Biezen “plaatselijk vrachtverkeer” komt er voorlopig niet

7  | Gerepareerd |  Kapotte lei sporthal school en vernield publicatiebord     |      Mr vd Venstraat

8 | Wordt uitgevoerd |  Aanpassen inrit en middengeleider parkeerplaats   |    Mr. vd Venstraat
Het aanpassen van de  middengeleider bij parkeerplaats achter dorpshuis gebeurt tijdens het opknappen van de Meester v.d. Venstraat; de middengeleider wordt dan smaller

9

|Melding= 85368Melding |  Oversteekplaats verduidelijken in bocht  door bij plaatsen bord “overstekende fietsers” |      Pastoor Clercxstraat
Het verduidelijken van de oversteekplaats in bocht bij Past. Clercxstraat

Het bord kan niet te ver van de oversteek staan omdat,  het dan niet meer opvalt/van toepassing is. Tevens zit bij de bocht nog een andere oversteek/kruising.
De borden worden aangepast voor de oversteek, deze borden komen dichter bij de oversteek staan.
Daarnaast zullen er borden J24 overstekende fietsers bijgeplaatst worden vanaf beide zijden met een onderbord. Een van de broden vervangt het bord Pas op drempel

10 | Melding |  Defect schapenraster bij vijver   |       Natuursspeelleertuin
nog geen reactie ontvangen

11 | Melding |  Ontbreken klimspin bij speelterein   | Natuursspeelleertuin
nog geen reactie ontvangen

12 |Melding= 85369 | Melding |  Aanbrengen zigzagmarkeringen nabij VOW ingang sportpark en bocht  |  De Bresser 2x en De Voortstraat 1x

De markering wordt aangebracht. Dit is geen optimale oplossing maar voor deze locatie nu de meest praktische. Markering zal bij de eerst ronde voor de markering worden aangebracht (dit is o.a. weer afhankelijk planning is eind april/begin mei )

13 | Gebeurt niet  | Afsluiting/afscherming verbeteren overstort vijver    |   Ceciliastraat
De afsluiting overstort vijver bij Ceciliastraat; dit wordt niet gedaan; mag wel in zelfwerkzaamheid bewoners

14 | Uitgevoerd |   Snoeien groenstrook t.b.v. slecht uitzicht bocht | Past. kampstraat

15 | Gedeeltelijk al uitgevoerd |  Rechtzetten van paaltjes en schilderen schampbanden |  div.   Straten Zijtaart.
Het schilderen van de 4 paaltjes bij voetpad Past. Kampstraat: is gebeurd
Het op diverse plaatsen wit maken van paaltjes en schampbanden moet nog gebeuren; Er is verf beschikbaar. Vrijwilligers kunnen zich melden.

16 |  Melding |  Doodlopend bord plaatsen  |  Past. Kampstraat
Moet nog gebeuren.

17  | Gedeeltelijk al uitgevoerd | De groenstrook aan de pastoor Clercxstraat (bij de Edith Steijn locatie) bijwerken.
Status op 14 maart 2016 ==> De werkzaamheden zijn gestart ( de verouderde/slechte groenstrook wordt machinaal verwijderd en daarna netjes ingezaaid met een gazonmengsel. Ook het kleine groene hekwerk wordt waar nodig weer netjes hersteld.

 

In 2016 is er 4x per jaar een wijkschouw.

Aanvullende reacties voor de wijkschouw uit de zaal tijdens de openbare vergadering van 4 – nov – 2015 :

-25 november a.u.b. Rudebroek ook afsluiten als Zondveld afgesloten wordt, al het verkeer door de wijk is te gevaarlijk. ;
-vaker kanten maaien, dat geeft meer zicht; en meer veiligheid.

DRZ: gebruik allemaal zoveel mogelijk het meldpunt van de gemeente; hoe meer meldingen hoe meer druk erachter komt. Het telefonisch meldpunt bij de gemeente is: -14 04 13

 

De data voor de dorpsschouw in 2016 door Henk de Laat van de gemeente zijn als volgt:

 – zaterdag 2 april 2016

– zaterdag 4 juni 2016

– zaterdag 27 augustus 2016

– dinsdag 15 november 2016.

Nieuwe punten voor deze dorpsschouw in 2016 kunt U via ons contactformulier doorgeven. Deze worden dan bij de eerstvolgend dorpsschouw meegenomen.

Contactformulier Dorpsraad Zijtaart