Bij deze willen wij het tweede deel van de 14 goede doelen in 2019 onder uw aandacht brengen.

De ophaaldagen zijn dinsdag 9 en woensdag 10 april 2019

Onderstaand geven we een overzicht hoe uw bijdrage in 2017 is uitgegeven en er worden voorbeelden van projecten beschreven (cursief gedrukt).

Handicap.nl

Er werd 10% besteed aan beheer en administratie, 18% aan wervingskosten en 31% aan projecten van Revalidatiefonds en 41% aan projecten van Fonds Verstandelijk Gehandicapten.
Sociaal sterker staan:
Middels het door ons gesteunde project ABC-Date hebben inmiddels meer dan duizend mensen met een verstandelijke beperking een vriendschap of relatie kunnen vinden. Ook zijn er afgelopen jaar meer dan 350 ‘buddiekoppels’ gemaakt tussen mensen met en zonder handicap. Deze sociale activiteiten zorgen ervoor dat mensen met een handicap sterker in hun schoenen staan en deel uitmaken van de maatschappij. Iets wat wij ontzettend belangrijk vinden. Ook hebben we bijgedragen aan de realisatie van elf kleinschalige woningen, waar we maar liefst 132 jongvolwassenen met een verstandelijke of meervoudige handicap een thuis bieden. Deze projecten dragen bij aan de zelfstandigheid van deze jongvolwassenen, maar ook aan het ontzorgen van mantelzorgers.

Hartstichting

Doelbestedingen t.o.v. totale lasten: 80,5%, wervingskosten t.o.v. totale lasten: 15,8%
Kosten voor beheer en administratie t.o.v. totale lasten: 3,7%

De Hartstichting wil dat jong en oud leert reanimeren. Iedereen die al kan reanimeren, roepen we op om zich aan te melden bij het reanimatie-oproepsysteem. Samen redden we levens. We stimuleren daarom dat:

Jongeren leren reanimeren op school, zoveel mogelijk mensen een reanimatiecursus volgen en deze jaarlijks herhalen, elke buurt voldoende burgerhulpverleners heeft: vrijwilligers die oproepbaar zijn bij een hartstilstand.

Alzheimer Nederland

Wervingskosten 17%, besteed aan doelstelling ten opzichte van de totale lasten 80% en nog 3% aan beheer en administratie.

Op 5 september vond het eerste Dementie-Event plaats. Uit het hele land kwamen mensen met dementie samen om met elkaar in gesprek te gaan: hoe kijkt de wereld tegen de ziekte aan en hoe kan de beeldvorming veranderen? Voor het event stelden zij samen met zorginnovatiebureau DAZ en Alzheimer Nederland een manifest op. Hierin maken zij hun wensen kenbaar aan de samenleving.

Dit manifest moet leiden tot een nog sterkere emancipatie van mensen met dementie.
Voor de inhoud van het manifest verwijzen wij u naar https://www.alzheimer-nederland.nl/manifest

Reuma Nederland

Er werd 82% van de uitgaven besteed aan de doelstellingen: onderzoek en innovatie, voorlichting, ondersteuning patiënten-activiteiten en collectieve belangenbehartiging.

16% werd besteed aan wervingskosten en 2% aan beheer en administratie.

Een van de onderzoeken dat op dit moment met hulp van Reuma Nederland wordt uitgevoerd is het onderzoek van Tim Welting (Maastricht UMC) naar de mogelijkheid om in de toekomst artrose af te kunnen remmen en misschien zelfs helemaal stopzetten

Rode Kruis

Er werd ruim 89% van de uitgaven besteed aan de doelstellingen: internationale hulpverlening, nationale hulpverlening en voorlichting en bewustmaking.

Bijna 8% werd uitgegeven aan wervingskosten en iets meer dan 3% aan beheer en administratie.

Hulp door het Rode Kruis in Nederland:

Als er brand is in je straat en je moet je huis uit vanwege de rook die vrijkomt. Als je blaren loopt bij de Vierdaagse. Als je je enkel verzwikt tijdens een hardloopwedstrijd. Of als je flauwvalt bij het zien van je favoriete band op een festival. Dan zijn wij er voor je. Wanneer je ons nodig hebt, staan we voor je klaar.Een ander voorbeeld is noodhulp bijvoorbeeld bij een ontspoorde trein of een aanslag. Dan komen de noodteams van het Rode Kruis in actie en ontfermen zich over de lichtgewonde slachtoffert, zodat ambulancepersoneel zich kan bezighouden met de zwaargewonde mensen.