Aankondiging openbare vergadering dorpsraad Zijtaart op 30 oktober 2019.

Op woensdag 30 oktober  is er weer een openbare vergadering van de dorpsraad. Hierbij bent u van harte welkom. Er komen verschillende onderwerpen aan bod die momenteel leven in het dorp.

De agenda ziet er als volgt uit:

  • mededelingen.
  • wonen in Zijtaart
  • Herziening pastoor Clercxstraat.
  • Van dorpsschouw tot app.
  • Noteer ook alvast in u agenda dat op 16 november om 10.00 uur de dorpsschouw wordt gehouden.
  • Zorg en Welzijn.
  • Buitengebied, en hoe hiermee om te gaan*).
  • industrieterrein.
  • BIN Zijtaart
  • Rondvraag.

*) Als dorpsraad zijn wij betrokken bij klankbordgroepen voor de gemeente Meijerijstad. Eén daarvan is de zorg om de groenvoorzieningen en met name het onderhoud hiervan. Denk aan sloten maaien (hoe vaak, hoe kort), bomen langs kruisingen snoeien (overzichtelijkheid), maaisel opruimen, inzetten minder zwaar materieel (kapot rijden bermen), enzovoort. De gemeente vraagt onze inbreng op de beleidsvorming, wij vragen uw hulp.

Onze vraag aan u als dorpsgenoten is daarom of er situaties bekend zijn uit de eigen omgeving (met name uit het buitengebied van Zijtaart) die aandachtspunten mogen zijn ter verbetering/aanvulling van het onderhoudsbeleid. Graag horen we die dan tijdens de openbare vergadering.

U kunt natuurlijk ook uw gedachten hierover achterlaten op het contactformulier op de website van de dorpsraad, dan graag uiterlijk 30 oktober.

De vergadering zal plaats vinden in de Grote Zaal van ons Dorpshuis.

Aanvang 20.00 uur.

Dorpsraad Zijtaart.