Zorgnummer van Kleine Kernen Magazine oktober 2019

Het Zorgnummer van Kleine Kernen Magazine 2019 is
een speciale editie met als onderwerp “Zorg”.
In dit nummer o.a.:
• Lokale zorgprojecten
• Lokale kleinschalige initiatieven
• Jongeren en zorg
• Mantelzorg 
• Ingezonden berichten over de zorg
• Behoud kleine scholen
• Weigering nieuwe patiënten door huisartsen
• Coöperatienieuws
• Herbestemming gebouwen in kader van de zorg
• Rol dorpsondersteuners
• Domotica in kleine kernen
• Vervoersprojecten
• Positie mantelzorgers
• Realisatie woningbouw die betrekking heeft op de zorg