Het Plattelands Parlement LVKK 2019

Het Plattelands Parlement is dé plek waar u als actieve bewoner in contact komt met anderen. Waar u ideeën kunt opdoen en anderen kunt inspireren door uw werkwijze. Waar u verdieping vindt. Het Plattelands Parlement biedt de gelegenheid in gesprek te gaan met beleidsmakers om vragen te stellen; zaken onder de aandacht te brengen. Want al boeken we met elkaar veel successen (zorgcoöperaties, duurzaamheidsinitiatieven, alternatieve vervoersmogelijkheden, kringlooplandbouw etc.) – moeten we nog te vaak de ruimte om zelf onze oplossingen te realiseren bevechten.
Er zijn 5 hoofdthema’s:
*   Dorpsondersteuners: wat kunnen zij betekenen voor je dorp?
*   Dorpsorganisatie: denk mee over je rol en organisatievorm
*   Omgevingswet: 2021 komt naderbij. Ben je als dorp voorbereid?
*   Herbestemming: zet leegstand in als kans voor je dorp
*   Kringlooplandbouw: wat is de relatie met jou als bewoner? (met excursie
     langs enkele bedrijven van agro-proeftuin De Peel (ronde 1 en 2)

Daarnaast  gaan Kamerleden steeds een uur lang in gesprek met bewoners.

Lees veel meer over de thema’s in het digitale Kleine Kernen Magazine op de VKK-website of in de pdf-versie via :

op de dorpsraad website