Bibliotheek Zijtaart zoekt vrijwilligers

ZIJTAART – Al bijna tien jaar kunnen inwoners van Zijtaart terecht in hun eigen bibliotheek, in het klooster. Behalve basisschoolleerlingen en senioren kunnen alle Zijtaartse leesliefhebbers er boeken en tijdschriften lenen. Bovendien kunnen zij gebruikmaken van de complete collectie van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken. Gereserveerde materialen worden gratis bezorgd in Zijtaart. De bibliotheek is op zoek naar vrijwilligers.

Het  bibliotheekpunt is bedoeld voor alle inwoners van Zijtaart. Zij kunnen er boeken lenen, maar ook via internet gereserveerde materialen ophalen. Bovendien kunnen boeken die bijvoorbeeld in Veghel geleend zijn, in Zijtaart teruggebracht worden en andersom. De collectie bestaat uit kinderboeken, romans, tijdschriften en grootletterboeken.

Het bibliotheekpunt is open op dinsdagmiddag van 13.45 tot 15.15 uur, dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur en donderdag van 18.00 tot 19.00 uur. De uitlening wordt verzorgd door vrijwilligers en een bibliothecaris van Bibliotheek Meierijstad. Wie een bibliotheekpas heeft van Meierijstad is automatisch lid. Andere belangstellenden kunnen ter plekke een abonnement nemen.

Voor het Bibliotheekpunt in Zijtaart zijn we op zoek naar vrijwilligers voor de dinsdagmiddag, het tijdstip waarop de leerlingen van de basisschool lenen. Belangstellenden kunnen zich melden bij Ellen Coehorst op vec@nobb.nl