Coronavirus actie Zijtaart

Dorpsraad Zijtaart, Zorg en Welzijn Zijtaart en KBO Afdeling Zijtaart slaan handen ineen!

Vanwege het coronavirus ontstaan overal in de regio hulpinitiatieven. Mensen bieden aan boodschappen te doen voor mensen die de deur niet uit kunnen, medicijnen te halen of honden uit te laten. 

Wij zijn op zoek naar mensen die dit initiatief in Zijtaart mede handen en voeten willen geven, dit alles met als uitgangspunt uw eigen veiligheid staat bovenaan.

Mensen die ons willen helpen kunnen zich melden bij een van onderstaande personen:

Alda Gloudemans: 06- 20978507

Helmut Henst: 06-10160114

Cor van der Aa: 06-33779114

Als wij voldoende mensen hebben kunnen bv ouderen die niet naar buiten kunnen en/of durven zich melden voor hulp. De werkgroep zal dan mensen benaderen die aan de zorgvraag invulling zouden kunnen geven. Met een boodschappenservice, inzet van scholieren, noodzakelijk vervoer naar arts of ziekenhuis, het afhalen van medicijnen bij de apotheek, belcirkels, etc. denken we  kwetsbare ouderen zo goed mogelijk kunnen bijstaan  in deze tijd van crisis. Wie in Zijtaart hulp nodig heeft kan van deze service gebruik van maken.

Wij hopen dat meerdere dorpsgenoten zich aansluiten bij dit initiatief, vanuit de gedachte “Wij zijn er voor iedereen die in deze moeilijke periode hulp nodig heeft”

Samen kunnen we van toegevoegde waarde zijn. 

Laten we gehoor geven aan de oproep van de overheid: “KIJK OM NAAR ELKAAR”