Ontwikkelingen “Zijtaart-Zuid”

Sinds onze vorige update zijn er vele positieve ontwikkelingen geweest rondom het gebied “Zijtaart-Zuid” en lijkt het plan dan eindelijk te kunnen worden vastgesteld. Helaas is een van de ontwikkelingen ook een bezwaar vanuit de provincie op het bestemmingsplan.

Door het bezwaar wat de provincie heeft gemaakt dienen er wijzigingen aangebracht te worden in het bestemmingsplan. Het vaststellen van het huidige plan is daardoor niet gelukt in de raadsvergadering van juni. Hopelijk zal de vaststelling plaatsvinden in de eerstvolgende raadsvergadering na de zomervakantie. Ons contactpersoon bij de gemeente kan nog geen concrete datum hiervan communiceren.

Inschrijven

We kregen van verschillende belangstellende de vraag waar ze zich in moeten schrijven. Graag benadrukken we dit nog een keer voor je, inschrijven verloopt via de gemeente. Wanneer je je hebt ingeschreven zal vervolgens het toewijzen van bouwgrond plaats gaan vinden. Als er meer gegadigden zijn zal dit (waarschijnlijk) gedaan worden door middel van lootjes trekken.

Stand van zaken met betrekking tot externe organisaties

We hebben aan de gemeente gevraagd hoe de stand van zaken is met externe projectontwikkelaars en Area.

De gemeente is met Area voornamelijk aan het bekijken of ze de doelgroep ‘senioren’, maar ook starters, een goede plek kunnen geven in het plangebied. Daarnaast zijn ze ook met andere projectontwikkelaars in gesprek over de invulling van het plangebied. Hierbij trachten ze een koppeling te maken met de plannen en de ideeën die Area heeft.

We hopen jullie via deze weg dan ook zo goed mogelijk geïnformeerd te hebben over de huidige ontwikkelingen. Zijn er voor jou nog vragen onbeantwoord gebleven of zijn er onduidelijkheden naar aanleiding van deze update neem dan contact op met de gemeente.

Ons advies voor de komende periode blijft voorlopig nog hetzelfde: Ga jezelf oriënteren op wat voor jou de mogelijkheden zijn en kijk eens goed naar het bestemmingsplan. Deze kun je vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl. Zo ben je goed voorbereid wanneer de inschrijvingen starten. Voor nu wensen we jullie een fijne vakantie en succes met de voorbereidingen op de, hopelijk snel bekende inschrijvingsdatum.Groeten de werkgroep,

Kevin Versantvoort
Stan van der Linden
Anja Heerkens
Thomy Kleijngeld
Bart van de Ven