Groen in eigen beheer

Groen in eigen beheer

Wilt u het groen in uw buurt zelf bijhouden?

Wilt u het groen in uw buurt meer aandacht geven en zelf onderhouden? Dan kunt u een stukje groen van de gemeente in beheer nemen.

Hoe werkt het?

U geeft aan dat u zelf een deel van het openbaar groen wilt onderhouden. Vervolgens nemen wij contact met u op om door te nemen wat u zelf kunt gaan doen en wat u daarvoor nodig heeft. Daarover worden dan afspraken gemaakt. De groenbeheerder kan u tips en advies geven over het groenonderhoud. In de bijlage kunt u de spelregels lezen.

Wat doe ik met het groenafval?

Bij het onderhoud aan het openbaar groen verzamelt u het afgevallen blad en schoffel- en snoeiafval. De gemeente komt, maximaal 2 keer per jaar, het verzamelde blad-snoei-en schoffelafval uit het gemeentelijk plantsoen bij u ophalen. Als u vaker afval heeft van onderhoud van het gemeenteplantsoen dan kunt u dit, na melding bij het Klantcontactcentrum, gratis brengen op de milieustraat.

LET OP: Groenafval uit uw eigen tuin valt niet onder deze regeling.

Lenen van handgereedschap

Het is mogelijk om gebruik te maken van de klussenaanhanger van de gemeente. Deze aanhanger is voorzien van allerlei handgereedschap en kan, na reservering, opgehaald worden bij de gemeentewerf.

Een stukje groen onderhouden?

Wilt u het groen in uw buurt zelf bijhouden? Neem dan contact op met de groenbeheerder via telefoonnummer 14 0413 of via email: info@veghel.nl.

 

 

Bijlage Groen in eigen Beheer

Spelregels bij overeenkomst adoptie openbaar groen

Groenadoptie is het vrijwillig onderhouden van een stukje openbaar groen. Voor groenadoptie krijgt u geen geld van de gemeente maar u hebt natuurlijk wel de voldoening van uw werk. Doordat u het groen in uw buurt meer aandacht kunt geven, ziet het er waarschijnlijk mooier uit. Hieronder staan de spelregels die de gemeente Veghel voor adoptie van openbaar groen gebruikt. Zo is het voor iedereen duidelijk wat we van elkaar verwachten.

Wat mag wel en niet bij groenadoptie?

In principe is het de bedoeling dat de inrichting van het groen blijft zoals deze is. Als u toch zaken wilt veranderen (u wilt bijvoorbeeld zelf planten bijplaatsen), dan is dat bespreekbaar. Overleg met de contactpersoon van de gemeente wat de mogelijkheden zijn. De gemeente wil wel altijd het eigendom en openbare karakter van het groen bewaren. U mag daarom ook geen hek of schutting om het te onderhouden groen plaatsen.

Waar u rekening mee moet houden bij onderhoud van openbaar groen

De gemeente geeft u tips en advies over het onderhoud van het groen dat u adopteert. In het algemeen geldt:

  • Gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen. Deze zijn schadelijk voor de gezondheid van mens en dier en vervuilen daarnaast het grondwater.
  • Het plantsoen blijft eigendom van de gemeente en is openbaar toegankelijk.
  • De gemeente draagt altijd zelf zorg voor het onderhoud aan bomen.
  • Bij het inplanten van een boomspiegel moet u rekening houden met de aanwezige boomwortels. Deze mogen niet verwijderd of beschadigd worden. Onder een boomspiegel verstaan wij het stuk grond rondom een boom in gras of bestrating.
  • De gemeente behoudt het recht om werkzaamheden uit te voeren in/om het plantsoen dat u onderhoudt (bijvoorbeeld het onderhoud van bomen).
  • In het broedseizoen (van half maart tot half juli) moet u rekening houden met broedende vogels. Let op dat u bij werkzaamheden geen nesten verstoort of vernietigt. De gemeente kan u verdere tips en adviezen geven over het behoud van natuurwaarden.
  • Zorg bij onderhoudswerkzaamheden langs de openbare weg voor uw eigen veiligheid en die van anderen. Draag bijvoorbeeld een veiligheidshesje en laat geen gereedschap op de weg liggen.

Blad, schoffel- en snoeiafval

Bij het onderhoud aan het openbaar groen verzamelt u het afgevallen blad, schoffel- en snoeiafval. Leg dit neer op een plek die geen hinder voor anderen of het verkeer oplevert. Spreek met de gemeente af waar u dit het best kunt neerleggen. Zwerfvuil verzamelt u in een aparte vuilniszak.

De gemeente komt tot 2 keer per jaar het verzamelde zwerfafval, blad, schoffel- en snoeiafval bij u ophalen. U kunt het ophalen verzamelde afval aanmelden via het Klantcontactcentrum van de gemeente. Na uw melding zorgt de gemeente ervoor dat het afval binnen 2 werkdagen is opgeruimd. Als u vaker afval heeft van onderhoud van het gemeenteplantsoen dan kunt u dit, na melding bij het Klantcontactcentrum, gratis brengen op de milieustraat.

Lenen van handgereedschap

Het is mogelijk om gebruik te maken van de klussenaanhanger van de gemeente. Deze aanhanger is voorzien van allerlei handgereedschap, gericht op het onderhoud van de openbare ruimte. Het gebruik van de klussenaanhanger dient u wel van tevoren te reserveren bij de gemeente. De aanhanger kunt u na reservering ophalen bij de gemeentewerf.

Herkenbaarheid

Als de overeenkomst is afgesloten zal de gemeente een markering plaatsen voor het betreffende groenvak zodat het zowel voor buurtbewoners als voor de gemeentelijke aannemer duidelijk is dat u het betreffende groenvak beheert.

Nuttige telefoonnummers

Voor het aanmelden van het ophalen van afval of het reserveren van de klussenaanhanger kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via telefoonnummer 14-0413 of via email: info@veghel.nl.

Voor alle andere vragen kunt u via telefoonnummer 14-0413 contact opnemen met de gemeentelijke contactpersoon die is vermeld op de adoptieovereenkomst.