“SAMEN AAN TAFEL” WORDT VERVOLGD

Een gezamenlijke maaltijd

Gaan we het aantal belangstellenden overtreffen?

In het kader van “Zorg om ons dorp” bestond de eerste activiteit in 2016 uit een gezamenlijk eetmomenteten_zijtaart

in ons dorpshuis en maar liefst 41 personen waren aanwezig op woensdag 20 januari jl. Uit de evaluatie is gebleken, dat er een ruime belangstelling is voor een vervolg van “Samen aan tafel”.

De organisatie heeft dit reeds opgepakt en vorige week bekend gemaakt, dat het volgende gezamenlijk drie-gangen-menu wordt aangeboden op woensdag 17 februari a.s. (zie artikel in Zijtaarts Belang van vorige week).

Aanmelden voor deelname moet uiterlijk vrijdag 12 februari om 12:00 uur bij een van onderstaande personen binnen zijn.

-Cor v.d. Aa,: -36 68 58

-Frans v. Asseldonk,: 34 04 72

-Ad v. Nunen,: 35 00 87

De kosten bedragen (evenals vorige keer) € 8,50 per persoon. Degenen die vorige keer een vragenlijst hebben ingevuld krijgen die woensdag een kortingsbon uitgereikt en kunnen dus goedkoper deelnemen of deze bewaren voor een volgende keer.

De organisatie (bestuur Dorpshuis, bestuur KBO, Dorpsraad) heeft met Ons Welzijn reeds afspraken gemaakt voor een maandelijks gezamenlijk eetmoment op de derde woensdag van de maand. Daarom maken wij nu alvast deze data bekend: 17 februari – 16 maart – 20 april – 18 mei – 15 juni – 20 juli.

Telkens om 17:30 uur in de ontmoetingszaal van dorpshuis Het Klooster.

Aanmelden voor deze data kan al vanaf heden, maar uiterlijk op vrijdag voor de vermelde datum.

Hebt u geen eigen vervoer, laat het ons weten zodat we u thuis zullen ophalen.
Ons Welzijn zal in overleg met de kok een variatie aanbrengen in menu, in tafelopstelling, in wel/geen lopend buffet of eventueel nog wat anders. Ook zijn er nog een paar kleine verbeteringen toegezegd.

Wederom een mooie reden om gebruik te maken van “Samen aan tafel in Zijtaart”.

Ook nu geven wij graag aan, dat deze activiteit een mooie kans is om buurtgenoten of kennissen, die zelf niet meer zo mobiel zijn of niet graag alleen gaan, te vragen met u mee te komen.

Nogmaals wijzen wij op de mogelijkheid van het vaste eetpunt in ons dorpshuis op dinsdag en donderdag om 12:00 uur.

De organisatie hoopt weer op een enthousiaste deelname. U komt toch zeker ook?

Bestuur Dorpshuis, bestuur Katholieke Bond van Ouderen Zijtaart, Dorpsraad Zijtaart.