Zienswijze N279 foodpark Dorpsraad Zijtaart

Voor 21 oktober 2016 kun je ook zelf bezwaar indienen bij de provincie.

Klik op de link om de zienswijze van de dorpsraad te openen!

Zienswijze N279 Foodpark Dorpsraad Zijtaart