Nieuws van de Dorpsraad 19 oktober 2016

Zienswijzen op de NRD-N279

De werkgroep “Geen omleiding N279 bij Zijtaart” en wij als Dorpsraad hebben elk een zeer duidelijke en concrete zienswijze opgesteld betreffende de plannen inzake ombuiging N279. Morgen, donderdag 20 oktober, gaan wij beide zienswijzen overhandigen in het provinciehuis in Den Bosch aan gedeputeerde dhr. Christophe van der Maat. Hiermee sluiten wij een periode van een aantal weken actieve inzet en voorbereidingen voor die zienswijzen af. Wij (werkgroep en dorpsraad) zijn van mening, dat wij hiermee alles hebben gedaan wat in onze mogelijkheden lag om onze zorgen vanuit Zijtaart zo duidelijk mogelijk en met heel concrete argumenten kenbaar te maken aan de stuurgroep; meer kunnen wij nu niet doen. We zijn goed op tijd met het inleveren van de zienswijzen en we hebben ook fijne ondersteuning gekregen vanuit ons dorp. Er zijn namelijk bijna 100 formulieren met een handtekening bij ons binnen- gekomen. Ook deze formulieren zullen we a.s. donderdag overhandigen. Dank aan allen die het formulier bij ons hebben bezorgd.

Indien iemand vergeten is om het formulier (zie Zijtaarts Belang van vorige week) in te leveren, dan is er nog tot morgen 10:00 uur daarvoor de gelegenheid in de brievenbus op adres Pater Thijssenstraat 26 en Pastoor Clercxstraat 5B.

Belangrijk: er zijn ook individuele zienswijzen van bewoners uit Zijtaart bij de provincie ingediend. Hiervoor ook hartelijk dank!

Zowel op de site van de werkgroep als op onze site staat de definitieve versie van onze zienswijzen.

En verder:

-AED-apparatuur: zie het artikel van de EHBO-vereniging in deze editie van Zijtaarts Belang.

-dorpspleintje: in overleg met de hovenier wordt in november verdere inrichting voortgezet.

-openbare vergadering 9 november: deze komt te vervallen. Na concreet nieuws over de reacties op de ingediende zienswijze zullen we mogelijk weer een aparte openbare vergadering houden.

Tot zover deze mededelingen;

Dorpsraad Zijtaart