Nieuws van de Dorpsraad 26 oktober 2016

Zienswijzen op de NRD-N279

Afgelopen donderdag 20 oktober hebben we samen met twee leden van de werkgroep “Geen omleiding N279 bij Zijtaart” in het provinciehuis in Den Bosch een aantal zienswijzen aangeboden aan gedupeerde dhr. Christophe van der Maat (zie bijgaande foto). De afgesproken tijd in zijn agenda hebben we volledig kunnen gebruiken om onze zienswijzen te voorzien van een toelichting en nadere argumentatie. Met name hebben wij gewezen op de zorgen vanuit ons dorp als het gaat om de toekomst van Zijtaart, de leefbaarheid, het huidige sluipverkeer, het verliezen van open landelijke ruimte, het afbreken van huidige woonadressen én dat we nog steeds een MKBA achter de hand kunnen houden vanwege de financiële ondersteuning vanuit de Zijtaartse gemeenschap.

Uitdrukkelijk hebben wij met dhr. Van der Maat gesproken over ons alternatief: het behouden en efficiënt inrichten van het huidige tracé door Veghel naast de Zuid-Willemsvaart. Onze zienswijzen zijn daarin heel concreet en duidelijk.

Begrijpelijk deed de gedeputeerde geen enkele toezegging over kansen, maar we kregen de garantie mee dat het alternatief even zwaar wordt onderzocht als andere opties.

De komende maanden ligt alles wat tot en met eergisteren is binnengekomen bij de provincie op het niveau van nieuwe onderzoeken, bestudering van de vele zienswijzen uit de regio, nieuwe verkeers-tellingen e.d.

Voor ons is het nu even rustig; voorlopig hoeven we (nog) geen andere zaken te ondernemen. Het eerste wat we goed in de gaten gaan houden, zijn de programma’s van de gemeentelijke partijen van Meierijstad. Dat mag elke inwoner gaan doen de komen weken, zodat we kunnen constateren welke partij het meest voor Zijtaart opkomt aangaande bovenstaande situatie. Bij de verkiezingen op 23 november kan men dat de keuze maken. Voor alle dorps- en wijkraden van Meierijstad is er op 15 november een speciale politieke informatieavond in Eerde, waar wij aanwezig zullen zijn.

 

Tot zover deze mededelingen; zie ook onze website www.dorpsraadzijtaart.nl

 

Dorpsraad Zijtaart