AED-85 geplaatst Biezendijk 33 Zijtaart

Nog een AED in het buitengebied van Zijtaart

Sedert dinsdag 1 november 2016 prijkt de AED-85 in een Aivia-200 verwarmde buitenkast aan het pand op de Biezendijk 33. Marco van Asseldonk stelde zijn markant en centraal gelegen huis spontaan beschikbaar als locatie voor de AED die door Veghel HartSave voor de duur van twee jaar, gratis in bruikleen is gegeven aan de Dorpsraad Zijtaart in het kader van de pilot: ‘Hergebruik van vier AED’s  in dunbevolkte buitengebieden van de gemeente’.

Zijtaart beschikt nu over vier AED’s die op 24/7 basis operationeel zijn:

op de Biezendijk 33,

Zondveldstraat 10A,

Pastoor Clercxstraat 50 (Dorpshuis)

en op De Bresser 27 (De Vonders).

 

Ze zullen de bewoners beslist een hartveiliger gevoel geven.

aed_biezendijk33

Op de foto van links naar rechts: Marco van Asseldonk, Jan van Grunsven en Maarte van den Heuvel.