Nieuws van de Dorpsraad 1 februari 2017

Voortgang onderzoek N279 Veghel-Asten

Woensdagsavond 25 januari jl. waren ongeveer 25 personen uit Zijtaart aanwezig bij de informatie- avond N279 in de Noordkade. Daar werden aan de hand van luchtfoto’s de mogelijke trajecten uitgetekend in 3 alternatieven:

-het huidige tracé naast het kanaal recht door Veghel;

-een omleiding nabij Zijtaart tussen de bebouwde kom en buurtschap Doornhoek met de tunneloptie  onder het kanaal door;

-een omleiding met een brug over het kanaal, waarbij dit traject meer over buurtschap Doornhoek komt

in combinatie met aansluiting op de huidige rotonde bij BAS en kruispunt bij Van der Lande.

De aanwezigen hebben vooral gewezen op logische verbindingen met o.a. aansluiting op Corsica, een goede fietsverbinding en zelfs ruimte voor wandelgebied.

Dorpsraad, werkgroep en andere aanwezigen uit Zijtaart hebben nogmaals uitgesproken, dat de meest logische verkeersoplossing naast het kanaal ligt op de bestaande route. De twee opties voor de omleiding zijn onlogische situaties met name wat betreft de aansluiting op de overvolle A50 en de moeilijk- heden voor aansluiting Corsica.

Op 7 februari zou de provincie weer een inloopmiddag/-avond houden in ons dorpshuis, maar vrijdag jl. werd bekend, dat die avond niet doorgaat en dat dit verschoven wordt naar een nader te bepalen datum. Zou gauw we die weten, maken we dat bekend.

En verder:

-de toegang tot de parkeerplaats achter het dorpshuis is enkele weken geleden verruimd, waardoor in en uitrijden nu een stuk gemakkelijker is;

-op het nieuwe dorpspleintje zijn afgelopen zaterdag 3 banken geplaatst op de beoogde plek; het “Twee-kinderen-beeld” is ook definitief op de juiste plaats gezet. Wanneer ergens in 2017 nog 4 mooie  lantaarns worden aangebracht is de inrichting van het pleintje compleet;

-afgelopen zondag heeft Jan van Nunen onze dorpsraad vertegenwoordigd tijdens de eucharistieviering in Eerde, waarbij bisschop De Korte de inzegening verrichte van gemeente Meierijstad onder het thema van “Geroepen tot dienen en verbinden”. Elke dorpsraad heeft een kaars aangestoken aan  de grote gemeentekaars. Deze kaars voor de dorpsraad krijgt binnenkort een plek in Zijtaart.

-op 21 februari is er een grote bijeenkomst van gemeente Meierijstad met alle dorps- en wijkraden van de nieuwe gemeente. In onze openbare vergadering van 5 april zullen we verslag doen van deze

bijeenkomst.

Tot zover deze mededelingen.

Dorpsraad Zijtaart