NIEUWS VAN DE DORPSRAAD 10 mei 2017

DE  WEDSTRIJD  IS  NOG  NIET  AFGELOPEN……………!

 

Als je als deelnemer aan een wedstrijd bij het eindsignaal een voorsprong hebt op je tegenstander, dan pas heb je bereikt waarvoor je aan de wedstrijd begonnen bent: de overwinning behaald, gewonnen!

De situatie van wel of geen omleiding van de N279 bij Zijtaart is nog een lopende wedstrijd; het eindsignaal heeft nog niet geklonken.

 

Voorlopig geeft de tussenstand (zoals we vorige week al meldden) ons een 1-0 voorsprong, maar de overwinning is nog niet binnen! Er komen nog een aantal belangrijke “speelmomenten” in deze “wedstrijd”. Eén daarvan is vorige week geweest tijdens een gesprek met wethouder Harrie van Rooijen waarbij 4 leden van de Dorpsraad en 2 leden van de werkgroep nogmaals hebben toegelicht, dat het voorlopig advies van de Stuurgroep is gebaseerd op de meest logische en realistische situatie in Veghel: afzien van een nutteloze en geldverslindende omleiding en daarom kiezen voor rechtdoor op bestaande tracé met aanpassingen waar mogelijk

We hebben de wethouder om een toelichting gevraagd, waarom hij zo geschrokken was van het voorlopig advies. Wij stelden vooraf, dat dit voor ons o.a. zou kunnen betekenen, dat deze wethouder en ook zijn voorganger altijd een voorstander is geweest voor de omleiding om daardoor het verkeer door te Veghel te doen afslanken.

De geschrokken reactie werd uitgelegd als reactie op het feit, dat de stuurgroep reeds op 20 april een concrete aanpassing in Veghel op het bestaande tracé heeft voorgesteld; dit had men in Veghel nog niet verwacht.

Na onze vraag over de “speelmomenten” in de komende weken gaf de wethouder aan, dat er een periode van “afpellen” is begonnen. Als startpunt gaat men in Veghel nog steeds uit van 5 varianten     (3 varianten omleiding en 2 varianten rechtdoor). Na diverse besprekingen (waarvan die met Zijtaart er één is) en na eigen onderzoeken verkeersstromen/verkeersdrukte gaat men in Veghel aan het afpellen van varianten, waardoor er één variant overblijft die voorgelegd wordt in de raadsvergadering van 22 juni en daarna wordt ingebracht bij de Stuurgroep-bespreking op 26 juni a.s. Ook de definitieve uitslag van de MKBA is nu bekend en wordt in de besluitvorming meegenomen (afspraak in het coalitie- akkoord bestuur gemeente Meierijstad). Al met al dus nog een “wedstrijd” die gaande is.

 

De voortgang (“speelmomenten in de wedstrijd”) ziet (zien) er als volgt uit:

 

begin mei: de resultaten van de MKBA worden aan de gemeente bekend gemaakt

10 mei:      speciale bijeenkomst van de klankbordgroep (alle betrokkenen in Veghel), waarin

de uitslag van de MKBA wordt gepresenteerd;

16 mei:      bespreking in het college van Meierijstad

-8 juni:       beeldvormende avond met alle raadsleden van Meierijstad

-15 juni:     bespreking in de commissie ruimtelijke ordening

-22 juni:     gemeenteraad Meierijstad kiest het voorkeursalternatief

-26 juni:     de Stuurgroep kiest het definitieve voorkeurstarief en geeft dit als advies mee

aan Gedeputeerde Staten

-voor de zomervakantie:  Gedeputeerde Staten stelt het voorkeursalternatief vast.

 

Tot zover deze mededelingen;

Dorpsraad Zijtaart