NIEUWS VAN DE DORPSRAAD 7 juni 2017

Situatie N279:  Zijtaart vraagt om duidelijkheid.

Zoals vorige week reeds gemeld, komen de ontwikkelingen tracé N279 Veghel-Asten in een

stroomversnelling. Voor de situatie bij Zijtaart hebben wij (werkgroep en dorpsraad) afgelopen donderdag in het gesprek met de wethouder nog geen concrete situatietekeningen gezien.

Deze zullen zeker gepresenteerd worden tijdens de inloopavond van donderdag 8 juni a.s. (morgen dus). Deze openbare beeldvormende avond wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis in Sint-Oedenrode. Hiermee nodige wij belangstellende Zijtaartse inwoners uit om tijdens deze avond aanwezig te zijn. Het programma is als volgt:

18:30 – 19:30 uur:      -vrije inloop langs de stands en spreekuur voor de raadsleden

19:30 – 20:00 uur:      -inspreekronde (hiervoor heeft de dorpsraad zich aangemeld)

20:00 – 21:00 uur:      -diverse presentaties van rapporten (MER, MKBA, Goudappel/Coffeng en van het raadsvoorstel dat het college heeft opgesteld.

21:00 – 21:30 uur:      -algemene bevraging van de presentaties

21:30 – 22:00 uur:      -mogelijkheid van individuele bevraging bij de stands

22:00 uur:                   -sluiting

 

Donderdag 15 juni a.s. houden we een extra openbare bijeenkomst over de plannen, die  deze week concreet gepresenteerd zullen worden.

Ook hiervoor nodigen wij belangstellende dorpsgenoten uit om de informatie met ons en met de leden van de werkgroep “Geen omleiding N279” te delen.

Aanvang:  20:00 uur

Locatie:  dorpshuis Het Klooster

 

Tot zover deze mededelingen; zie ook onze website www.dorpsraadzijtaart.nl

Dorpsraad Zijtaart