Uitnodiging en Agenda OPENBARE VERGADERING Dorpsraad Zijtaart woensdag 1 nov. 2017

Uitnodiging aan de inwoners van Zijtaart voor de  OPENBARE  VERGADERING van de Dorpsraad

 

Beste dorpsgenoten

 

WOENSDAG 1 NOVEMBER  a.s. houden wij weer een openbare vergadering

Aanvang:  20:00 uur

In de ontmoetingszaal van dorpshuis Het Klooster

Er zijn weer enkele actuele ontwikkelingen gaande, die voor de toekomst van ons dorp belangrijk zijn. Daarom stellen wij het zeer op prijs, dat u als inwoner van Zijtaart aanwezig kunt zijn.

 

De  AGENDA  ziet er als volgt uit:

  1. Opening en korte terugblik afgelopen half jaar

 

  1. Enkele mededelingen

-situatie dorpspleintje

-eerstkomende dorpsschouw

-stand van zaken AED-ervaringen/cursusaanbod

-preventie-app Zijtaart overkoepelend voor buurtschappen-app

 

  1. Stand van zaken toekomstige uitbreiding woongebied Zijtaart

-actuele informatie vanuit de werkgroep

-standpunt dorpsraad

-situatie Edith Stein-locatie

 

  1. “Geen omleiding N279 bij Zijtaart”:

-een terugblik over de afgelopen maanden door zowel dorpsraad als werkgroep

-werkgroep doet verslag van teruggave donaties

-vooruitblik ontsluitingsweg naast het kanaal t.b.v. industrieterreinen

-overige verkeerssituaties Zijtaart

 

  1. Stand van zaken werkgroep “Zorg-en-Welzijn-Zijtaart”

Er zijn al enkele activiteiten van dit onderwerp in gang gezet.

De werkgroep zal hiervan verslag doen en een nadere toelichting geven.

 

  1. Ontwikkeling bedrijventerrein De Kempkens

-presentatie van en toelichting op enkele actuele schetsen van het gebied

 

  1. Overdracht voorzitterschap dorpsraad en verdere samenstelling.

-aanvulling van de dorpsraad is nog steeds gewenst

 

  1. Rondvraag en afsluiting