Sociale Kaart voor Zijtaart


Deze INFORMATIE WIJZER ZIJTAART bevat informatie over voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn gericht op Zijtaart.
U vindt hierin informatie over instellingen en personen die op het gebied van zorg en welzijn werkzaam zijn. Dit omvat niet alleen instellingen en activiteiten uit de gezondheidszorg, maar ook diverse andere sectoren zoals werk en inkomen, wonen en welzijn, belangenbehartiging, vervoer, sport, onderwijs, cultuur en ontspanning.

Behalve informatie vindt u hier ook verwijzingen naar relevante websites.

Bijgewerkt op 19 februari 2020

Heeft U opmerkingen of aanvullingen of mist u informatie dan kunt u dit via email dorpsraad@dorpsraadzijtaart.nl of met het contactformulier van de dorpsraad melden.

Samen moeten we een goede Informatiewijzer Zijtaart kunnen maken.

Dus weet jij meer of zie je een foutje Geeft het dan door!!!!!!

De Informatiewijzer Zijtaart is hier ook op te halen als document

INFORMATIEWIJZER ZIJTAART / Sociale Kaart

Inhoudsopgave

Belangrijke Telefoonnummers voor Zijtaart

Huisartsenpost              HOV in Uden Avond, Nacht en Weekend         0900-8860

Centraal Alarmnummer Politie/ Brandweer/ Ambulance/ SPOED/ inbraak  112

Politie Direct en Wijkagent Zijtaart                                                       0900-8844

Wijkagent Zijtaart    Henk van der Bruggen  email: henk.van.der.bruggen@politie.nl of                                    via  0900-8844

Brandweer direct                                                                                  073-6123123

Ambulance direct                                                                                 0412-631515

Stadhuis Meierijstad                                                                             14-0413

Ook voor melden van storingen aan; CAI., drukrioleringen, riolering, verlichting, etc.

Nationaal storingsnummer Gas en/of stroom                                         0412-631515

Pas Blokkeren              Alle bankpassen                                               0800-0313

Alle bankpassen vanuit buitenland                                                        +3130-2835372

Kerkberichten Zijtaart  C. van Helvoirt                                                0413-365861

Basisschool Edith Stein Pastoor Clercxstraat 52, 5465 RJ Zijtaart          0413-365168

Peuterspeelzaal Pompeltje Pastoor Clercxstraat 52, 5465 RJ Zijtaart      06-57.14.47.93

Reserveren  DUO-fiets bij De Fietsenwinkel, Zijtaart                            (0413) 35 22 03

Diakonie vervoersdienst met vrijwilligers uit  Zijtaart       (0413) 35 22 32

Het vervoer vraagt men aan via de telefoniste van de  Hulpdienst Diakonie Veghel. Deze is alle dagen bereikbaar van 19:00 uur tot 21:00 uur en op werkdagen ook nog van 09:00 uur tot 11:00 uur. Een vrijwilliger uit Zijtaart komt u dan ophalen.

Dorpshuis Zijtaart   Pastoor Clercxstraat 50, 5465 RJ Zijtaart      0413-366679
De beheerder Dorpshuis Zijtaart Chr. vd Ven 06-52351158

VOW (De Vonders)     De Bresser 27a, 5465 PW Zijtaart          0413-350377

Tennispark Zijtaart       Corsica 17, 5465 PS Zijtaart                  0413-769025

Zorg en Welzijn Zijtaart   Contact: zorgenwelzijn@zijtaart.nl
Lenie van Sleuwen                                         06-46595916
Alda Gloudemans                                            06-20978507

Ons Welzijn, ouderenwerk    Algemeen nummer                         088 374 2525

Algemeen maatschappelijk werk, Aanzet                                   0413 366 986

Thuiszorg Pantein        Meldpunt                                                         0900-8803

Brabantzorg                                                                                         088-9985555

Dierenambulance                                                                                 06-53707111

AED in Zijtaart (24 uur bereikbaar)

Wij adviseren u om eens te kijken waar de AED’s hangen, zodat u in een noodsituatie deze apparaten blindelings kunt vinden.

 1. Buitenmuur Dorpshuis Kant Ingang Dorpshuis
 2. VOW Zijtaart  (op de hoek van kleedlokaal aan de kant van het Tennispark)
 3. Zondveldstraat 10a     Woning Hans en Brenda van Lankveld
 4. Biezendijk 33    Woning Marco van Asseldonk
 5. Gemeentewerf Doornhoek 37-40
 6. Hool 48 (Keldonk) Gerard en Ineke van Rijbroek
 7. Sweenslag 6, Het Thomashuis (Keldonk)

Diakonie vervoersdienst met vrijwilligers uit  Zijtaart     (0413) – 35.22.32

Vervoersdienst Zijtaart

Sinds oktober 2017 is de Vervoersdienst uitgebreid met een aantal chauffeurs uit Zijtaart. Zij vervoeren inwoners van Zijtaart tegen ons standaardtarief: binnen Zijtaart 2 euro per rit en daarbuiten 30 cent per kilometer.

Het vervoer vraagt men aan via de telefoniste van de  Hulpdienst Diakonie Veghel telefoonnummer (0413) – 35.22.32. Deze is alle dagen bereikbaar van 19:00 uur tot 21:00 uur en op werkdagen ook nog van 09:00 uur tot 11:00 uur.

De Vervoersdienst is een onderdeel van De Hulpdienst Diakonie Veghel

De Hulpdienst Diakonie Veghel is een project van nabije en kleine hulp aan mensen door vrijwilligers. De hulp wordt gegeven aan alle mensen van welk geloof of ras of kleur of status dan ook. De Hulpdienst Diakonie Veghel wordt georganiseerd vanuit de kerken van Veghel.

De Vervoersdienst is er voor mensen voor wie een algemene vervoersdienst (taxi, Regiotaxi) te duur of te tijd onzeker is, of door ziekte of een handicap aangewezen is op hulp van anderen. Bovendien vervult de dienst een belangrijke sociale bijdrage aan de mobiliteit en de vermindering van de eenzaamheid of het isolement van mensen. De vervoersdienst vervoert bijna dagelijks mensen. In 2017 heeft de telefoondienst 715 verzoeken voor vervoer afgehandeld, die, geschat, resulterend in ongeveer 1400 afzonderlijke ritten.

Het merendeel van de vervoersaanvragen betrof nog steeds vervoer binnen Veghel en uiteraard de ritten naar het ziekenhuis Bernhoven in Uden, terwijl ook het aantal ritten van en naar de kerkdorpen toeneemt. Daarnaast zijn er veel ritten naar het LeijHuis van ROC de Leijgraaf en sinds mei 2017 naar het PieterBrueghelHuis. De beschikbaarheid van alle chauffeurs, ook voor de langere afstanden en of ze een rollator of rolstoel mee kunnen nemen, staat in de Telefoonmap, die elke telefoniste heeft. Zij kunnen voor een aanvraag direct een chauffeur inschakelen.

Eind 2017 telde de Vervoersdienst 47 chauffeurs in haar bestand. Alle chauffeurs hebben een gemeentelijke parkeerontheffing voor die plaatsen in de kom van Veghel waar dat nodig kan zijn. Ook zijn ze aanvullend verzekerd voor schade die niet door de eigen verzekering wordt vergoed en voor verlies van bonus/malus terugval. In 2017 is 1 keer een beroep gedaan op de aanvullende cascoverzekering.

Hulp door wie?

Hulp wordt geboden door vrijwilligers!

Zij doen het voor hun plezier en krijgen er geen geld voor.

Voor de hulp zelf betaalt u niets.

Enkel de vervoerskosten – zoals benzine – vergoedt u.

Tarieven vervoersdienst 1 april 2015

Binnen de woonkern:
–   Rit naar een adres en maximaal 15 minuten wachten € 2,-
–  Rit naar een adres, langer wachten, later ophalen of begeleiding € 4,-
–   Parkeerkosten: voor de hulpvrager.

Buiten de woonkern:
–  Vanaf het adres van de vervoerder € 0,30 per km met een minimum van € 2,-
–  Bij langer wachten dan 15 minuten € 0,65 per 15 min. of  € 2,50 per uur extra.
–   Parkeerkosten: voor de hulpvrager.

HULPDIENST DIAKONIE VEGHEL

Burg. De Kuijperlaan 1, 5461 AA Veghel

Tel. 0413 35 22 32

e-mail: diakonie@parochiesveghel.nl

De Hulpdienst Diakonie Veghel is een project van nabije en kleine hulp aan mensen door vrijwilligers, georganiseerd vanuit de geloofsgemeenschappen van de parochie H. Franciscus en de Protestantse Gemeente Veghel (PKN). Wij geven hulp aan alle inwoners van de voormalige gemeente Veghel die zijn aangewezen op de hulp van anderen, maar geen beroep kunnen doen op familie, buren, kennissen, professionele of bedrijfsmatige hulpverlening.

Hulp verlenen wij in de vorm van:

o         Een luisterend oor:

o          Telefoondienst;

o          Ziekenbezoek;

o          Pastoraal bezoek;

o          Gezelschapsbezoek;

o          Kleine, niet structurele thuishulp;

o         Een helpende hand:

o          Klusjes in en om het huis;

o          Tuinonderhoud;

o          Formulieren invullen;

o         Boodschappen doen;

o         Autovervoer;

o          Geld inzamelen voor projecten in het buitenland, waar de nood hoog is

Onze hulp is vergelijkbaar met de vroeger zo bekende burenhulp. Wij maken geen onderscheid op grond van geloof, ras, kleur of status en passen als organisatie dan ook erg goed in de moderne participatiemaatschappij.

Wij voeren de 7 werken van barmhartigheid uit en het beleid is gebaseerd op de prioriteitenstelling van november 2004, zoals verwoord in het KCW-rapport ‘De daad bij het woord’1. De kenmerkende trefwoorden zijn, al vanaf het begin in 1990, ‘met een luisterend oor en een helpende hand’ en ook de contouren van de huidige organisatiestructuur stammen uit die tijd.

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het beleid ligt bij de Stuurgroep. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van de deelnemende geloofsgemeenschappen en de voorzitters/coördinatoren van de diverse werkgroepen. De dagelijkse leiding ligt bij het dagelijks bestuur (DB) dat is aangewezen door de Stuurgroep.

De activiteiten van de Hulpdienst Diakonie Veghel zijn verdeeld over een aantal werkgroepen:

 1. Telefoondienst.
 2. Caritas.
 3. Vervoersdienst.
 4. Klussendienst.
 5. Bezoekdienst (gezelschap, ziekenbezoek, rouwbezoek).
 6. Steunpunt Rouw.
 7. Maatjesproject lichamelijk gehandicapte jongeren en ouderen.
 8. MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede).
 9. M25 (diaconie door jongeren tussen 12 en 18 jaar).

Binnen de Hulpdienst Diakonie Veghel werken circa 115 vrijwilligers.

SOCIALE kaart informatie algemeen

Wijkagent Zijtaart

Mijn naam is Henk van der Bruggen, ik ben sinds 2 december 2017 wijkagent in “Eerde, Zijtaart en industriegebieden: de Dubbelen, de Amert, Doornhoek en Poort van Veghel”.

Ik ben 54 jaar jong en voorheen heb ik 7 jaar gewerkt bij Districtsrecherche te Tilburg en daarvoor heb ik jaren gewerkt in het uniform in Den Bosch.

Ik ben op onderstaand adres en nummers bereikbaar:

Politie | Oost-Brabant | Meierij │Veghel

Bezoekadres: Stadhuisplein 4, 5461KS  Veghel

Postbus 90163, 5200 MS ‘s-Hertogenbosch

T 0900-8844

E Henk.van.der.Bruggen@politie.nl

Cliëntondersteuning en vertrouwenspersoon

Hulp of ondersteuning vragen aan de gemeente

Ondervindt u problemen met uw gezondheid of persoonlijke verzorging, in uw woonsituatie, met uw vervoer of uw financiën? Of wilt u graag ondersteuning bij het onderhouden van sociale contacten of activiteiten? Dan kan de gemeente u helpen. U vindt meer informatie hierover op de pagina’s ‘Hulp voor ouderen, zieken, mensen met een beperking’, ‘Beschermd wonen (Wmo)’, ‘Begeleiding (Wmo)’, ‘Opvang (Wmo)’. Op deze pagina’s kunt u een gesprek aanvragen als u denkt in aanmerking te komen voor hulp van de gemeente.

Tijdens het gesprek bespreekt een Wmo consulent met u op welke gebieden u problemen ervaart. Ook wordt bekeken of u een beroep kunt doen op mensen in uw omgeving (uw sociaal netwerk). U hoeft het gesprek natuurlijk niet alleen te doen. U mag een familielid, vriend, bekende, of mantelzorger vragen hierbij aanwezig te zijn. U kunt ook gratis gebruik maken van een onafhankelijk cliëntondersteuner.

Vertrouwenspersoon ( onafhankelijk)

Misschien bent u het niet altijd eens met de manier waarop de gemeente u behandelt. Dan kunt u een klacht indienen. Komt u er niet uit met uw contactpersoon bij de gemeente? Dan kunt u ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon: Marit van Ewijk. Zij luistert en kan helpen een probleem aan te pakken. Ze kan er helaas niet altijd voor zorgen dat het gaat zoals u wilt, maar ze zorgt er wel voor dat het proces verloopt zoals het hoort. U kunt ook bij de vertrouwenspersoon terecht met problemen die u hebt met de organisatie  waarvan u hulp krijgt.

De vertrouwenspersoon is neutraal en alles wat u vertelt blijft geheim. Een gesprek met de vertrouwenspersoon is gratis. Bel voor een afspraak naar (06) 11 53 76 01 of stuur een e-mail: M.vanEwijk@hetlsr.nl.

Onafhankelijk cliëntondersteuner

Heeft u niemand die bij het gesprek aanwezig kan zijn? Of heeft u extra hulp nodig bij het voorbereiden of het voeren van het gesprek? Dan kan een onafhankelijk cliëntondersteuner u helpen. Dit is een onafhankelijk, persoonlijk adviseur met inhoudelijke kennis. U kunt de cliëntondersteuner telefonisch benaderen.

ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN MEIERIJSTAD (ASD)

Inlogpagina: asdmeierijstad. nl
e- mail: info@asdmeierijstad.nl
Postadres: ASD Meierijstad, Postbus 19   5460 AA Veghel

De adviesraad is samengesteld uit mensen die zich nauw betrokken voelen bij ouderen en jongeren met een chronische ziekte of beperking en die kennis hebben van de specifieke zorgbehoeften. De Adviesraad sociaal domein Meierijstad geeft B&W gevraagd en/of ongevraagd advies over beleidszaken als: mm

Maatschappelijke ondersteuning :

o.a.: beschermd wonen, maatschappelijke opvang, persoonlijke verzorging, groepsbegeleiding, huishoudelijke hulp, woningaanpassingen, huishoudelijke toelage, mantelzorg, hulpmiddelen/vervoersvoorzieningen, etc. ..

Participatiewet:

o.a.: werk, werkzoekende, inkomen, armoede-  en minimabeleid, schuldhulpverlening, vrijwilligerswerk, werkplekaanpassingen, toeslagenregeling, leerstage,  etc. .. Jeugdzorg:o.a.: persoonlijke verzorging, jeugd GGZ, behandeling, crisiszorg, jeugdreclassering, individuele  groepsbegeleiding, pleegzorg, opvoed-ondersteuning, etc. Waar lopen mensen tegenaan? Wat is niet goed of nog onvoldoende geregeld?

DE ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN MEIERIJSTAD IS ER VOOR U.
Schroom dan ook niet om contact op te nemen met de Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad.

VERVOERSMOGELIJKHEDEN

Vervoer met de Regiotaxi

Naast de taxi, de gewone buslijn en de buurtbus kent Schijndel ook de ‘Regiotaxi NoordOost Brabant, waarvan iedereen gebruik kan maken. De Regiotaxi is een deeltaxi. De rit is voordeliger, omdat u samen met anderen de rit deelt. U betaalt niet per zône, maar betaalt alleen voor de kilometers de u daadwerkelijk gereisd heeft met de Regiotaxi. En daarnaast betaalt u een opstaptarief.

Inlichtingen: Servicepoint Regiotaxi, tel. 0412 – 68 59 99 of ga naar de website:  www.regiotaxinoordoostbrabant.nl

Bovenregionaal vervoer met Valys

Valys is bovenregionaal vervoer (verder weg dan 5 reiszones) voor sociaalrecreatieve doeleinden. Dus bijvoorbeeld uitstapjes naar familie of vrienden. Valys werkt met een pas.

 U komt in aanmerking voor de Valyspas, als u een van de volgende documenten heeft:

 •  een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op Wmo-vervoer

 •  een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op een Wmo-rolstoel of scootmobiel

 •  een gehandicaptenparkeerkaart van uw gemeente of een ov-begeleiderskaart

 •  een verklaring van, of namens uw gemeente dat, ondanks dat u niet beschikt over    bovenstaande documenten, er wel een noodzaak voor bovenregionaal vervoer bestaat.

 •  een ov-begeleiderskaart

De Valystaxi’s rijden zeven dagen per week van 06.00 uur tot 01.00 uur. U kunt een reis boeken door te bellen met de reserveerlijn: 0900 – 9630 of via de site: www.valys.nl

U mag bij Valys 1 begeleider gratis meenemen en nog maximaal 3 reisgenoten kunnen mee voor hetzelfde kilometertarief dat u betaalt.

OV-Begeleiderskaart

U kunt een ov-begeleiderskaart aanvragen, wanneer u in Nederland woont en als gevolg van uw handicap niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunt reizen.

Met een ov-begeleiderskaart reist één begeleider gratis met u mee.

Een ov-begeleiderskaart staat op uw naam.

U kunt dus met verschillende begeleiders reizen.

De ov-begeleiderskaart is minimaal één jaar geldig.

De kaart kunt u gebruiken in vrijwel alle treinen en metro’s, trams en bussen.

Voor het aanvragen en/of informatie van een ov-begeleiderskaart belt u met: Argonaut Adviesafdeling ov-begeleidingskaart (030) 235 46 61 of gaat u naar www.ov-begeleiderskaart.nl

Met uw ov-begeleiderskaart betaalt u geen balietoeslag aan de NS-servicebalie.

U én uw begeleider moeten minstens 12 jaar oud zijn. U maakt de hele reis gezamenlijk. U reist zelf met een geldig vervoerbewijs, want de ov-begeleiderskaart geldt als vervoerbewijs voor uw begeleider.

OV-chipkaart

Wilt u met het openbaar vervoer reizen, dan moet u een ov-chipkaart hebben. Onderstaande stappen zijn hierbij van toepassing:

Stap 1: Kies uw ov-chipkaart.

Er zijn 2 soorten ov-chipkaarten:

– een persoonlijke ov-chipkaart

– een anonieme ov-chipkaart

Reist u veel, dan kunt u het beste een persoonlijke ov-chipkaart aanvragen.Deze biedt de meeste voordelen (vanaf 65 jaar of ouder heeft men recht op een leeftijdskorting, deze wordt alleen toegepast bij een persoonlijke ov-chipkaart).

Tevens kunt u voor € 10,- per jaar daluurkorting verkrijgen (40% korting voor reistijd na 09.00 uur).

Stap 2: Laad uw ov-chipkaart op:

Er zijn 2 manieren om uw ov-chipkaart op te laden:

 1. Automatisch opladen: Bij een saldo onder de € 5,- wordt vanzelf een vast bedrag van uw      privérekening overgeboekt naar uw persoonlijke ov-chipkaart.

 2. Zelf opladen: U kunt uw ov-chipkaart op diverse plaatsen opladen en activeren bijv. in   stations en soms bij tabakszaken (Oplaadpunt bij AH Molenstraat).

Stap 3: Check in als u instapt.

Stap 4: Check uit als u uitstapt.

Reist u met de trein, laadt u uw ov-chipkaart dan met minimaal € 20,- op. Tevens moet u de ov-chipkaart, als u voor het eerst met de ov-chipkaart reist, op het station activeren.
Verdere informatie: www.ov-chipkaart.nl en bij de oplaadpunten.

Gemeente Meierijstad – INFO

Bezoekadres
Stadhuisplein 1
5461 KN Veghel

Telefoonnummer 14 0413

Wijkbeheerder gemeente Veghel

Meldpunt klachten openbare ruimte

Voor uw klachten over de openbare ruimte kunt u terecht op de website van de gemeente Veghel.
Klik HIER voor de juiste webpagina. Hier kunt u lezen welke mogelijkheden er zijn om uw melding of klacht in te dienen, maar ook welke meldingen en klachten hier niet thuis horen.
Geef ook altijd aan dat u terugkoppeling wenst bij het invullen van het webformulier.

U kunt natuurlijk ook altijd de telefoon pakken om uw melding of klacht kenbaar te maken via:
– KlantenContactCentrum gem. Veghel; 140413 en dan vragen naar gem. Veghel.
– Storingsdienstnummer na 17.00 uur: 0413-350363 ( voor spoedklussen in de Openbare Ruimte)
Het gaat hier met name om individuele meldingen of klachten.

U kunt ook contact opnemen met de wijkbeheerder: Henk de Laat. tel. 140413
Volg de wijkbeheerder op Twitter.

Inloopspreekuur

Op het inloopspreekuur kunt u terecht met vragen over werk en inkomen, (bijzondere) bijstand, schuldhulpverlening, minimaregelingen, uitvoering Jeugdwet en (WMO)voorzieningen:

 • Iedere werkdag van 9:00-11:00 u op alle locaties
 • Telefonisch op 14 0413,  of stuur een email naar info@meierijstad.nl

Inloopspreekuur voor WMO en Jeugd

Inloopspreekuur voor Werk en Inkomen

Vrije inloop minimaloket

Voor vragen over bijzondere bijstand en minimaregelingen

 • Iedere werkdag tussen 9:00 en 11:00 uur op het gemeentehuis in Veghel

Formulierenbrigade

Hier krijgt u hulp bij het invullen van formulieren voor de gemeente en belastingen

 • Iedere werkdag op het gemeentehuis in Veghel van 9.00 tot 11.00 uur aanwezig (vrije inloop)
 • Inwoners van Sint-Oedenrode: iedere woensdag van 14.00-16.00 uur plaats in Zorgcentrum Odendael (Spreekkamer van Welzijn De Meierij).
  U kunt voorafgaand aan het spreekuur binnen lopen, maar het geniet de voorkeur om een afspraak te maken.
  Het maken van een afspraak is mogelijk op telefoonnummer (073) 544 14 00 van Welzijn De Meierij.
 • Inwoners van Schijndel: iedere donderdag van 9.00-11.00 uur in ’t Spectrum in de spreekkamer van Welzijn De Meierij. Het is open spreekuur, afspraak maken is niet nodig, melden bij de balie van Welzijn De Meierij.

Financiële ondersteuning

Hier is uitgebreide informatie over financiële ondersteuning door gemeente Meierijstad te vinden

Langer lenen rolstoel? 

Bent u langer dan zes maanden (bijna) volledig afhankelijk van de rolstoel, dan kunt u hiervoor een afspraak maken bij de Wmo-consulent, telefoonnummer 14 0413. Ook kunt u een mail sturen naar wmoschijndel@meierijstad.nl, wmosintoedenrode@meierijstad.nl of wmoveghel@meierijstad.nl .
Hiervoor betaalt u geen eigen bijdrage.

ZIEKENHUIZEN

Ziekenhuis Bernhoven

Contact

Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden
Postbus 707, 5400 AS Uden
Telefoon: 0413 – 40 40 40
e-mail: via de website (contact)
websitewww.bernhoven.nl

Bezoekuren

In principe kent Bernhoven geen bezoekuren, maar is bezoek dagelijks van 9.30 – 20.30 uur welkom. Wel vraagt het ziekenhuis om het bezoek met elkaar af te stemmen zodat niet te veel mensen tegelijk rond het bed van de patiënt zitten.
Voor de couveuseafdeling, kinderafdeling, de Stroke-care unit, de hartbewaking en Intensive Care gelden aangepaste bezoektijden.

Spreekuur

Bij de polikliniek of onderzoeksafdeling, alleen na verwijzing door huisarts of op afspraak van de betreffende specialist.
Telefonisch een afspraak maken kan op werkdagen van 8.30 – 17.00 uur. Bel daarvoor rechtstreeks naar de betreffende polikliniek of onderzoeksafdeling. Het telefoonnummer vindt u op de website (patiënten, specialismen en afdelingen). Ook als u een afspraak wilt maken op de polikliniek n Oss belt u naar de polikliniek in Uden.

Patiëntservice

In de centrale hal, naast de receptie, routenummer 30

werkdagen: 8.30- 17.00 uur
Telefoon: 0413 – 40 29 00
e-mail: psb@bernhoven.nl

Bij PatiëntService kunt u terecht voor:

 • informatie over de gang van zaken in Bernhoven
 • vragen, ojpmerkingen of klachten naar aanleiding van uw behandeling of verzorging in het ziekenhuis
 • folders over ziekten, onderzoeken en behandelingen
 • hulp bij het zoeken naar informatie op internet
 • informatie over begeleidingsmogelijkheden, activiteiten en adressen en onder andere patiëntenverenigingen en andere instellingen voor gezondheidszorg.

Voor de laatste informatie over Bernhoven kunt u terecht bij Patiëntservice en op de website.

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Jeroen Bosch Ziekenhuis  Den Bosch

Henri Dunantstraat 1,
5223 GZ ’s-Hertogenbosch
tel: (073)  553 2000

Jeroen Bosch Ziekenhuis  – Boxtel

            Liduinahof 35,
            5281 AD Boxtel
            tel: (073) 553 20 00

Catharina Ziekenhuis

            Michelangelolaan 2,
            5623 EJ Eindhoven
            tel: (040) 239 91 11

Maxima Medisch Centrum

            Ds Th. Fliednerstraat 1,
            5631 BM Eindhoven
            tel: (040) 888 80 00

Huisartsenpraktijken

Huisartsenpraktijk Versteeg en Koenders

Zeven Eikenlaan 1
5461 EC Veghel
Telefoon: 0413-363500
E-mail: praktijkversteeg@ezorg.nl
Internet: http://versteegkoenders.praktijk.info.nl

Voor meer informatie ga naar de volgende website:

https://versteegkoenders.praktijkinfo.nl/

Huisartsenpraktijk Medisch Huis Veghel

Leo van de Weijdenstraat 21
5461 EH Veghel
Telefoon: 0900-8860
Internet: https://www.huisartsenhetmedischhuis.nl

Het Medisch Huis biedt onderdak aan twee huisartsenpraktijken.

Huisartsenpraktijk De Bunders Veghel

Busselbundersweg 1 A
5467 LT Veghel
Telefoon: 0413-312100
E-mail: bunders@ezorg.nl
Internet: http://hapdebunders.nl

Voor meer informatie ga naar de volgende website:

https://hapdebunders.nl/

Huisartsenpraktijk De Vondel Veghel

Vondelstraat 3 A
5462 CS Veghel
Telefoon: 0413-364537
E-mail: praktijkdenbiggelaar-tijmstra@ezorg.nl
Internet: http://huisartsenpraktijkdenbiggelaar-tijmstra.praktijkinfo.nl

Voor meer informatie ga naar de volgende website:

https://huisartsenpraktijkdevondel.praktijkinfo.nl/

Huisartsenpraktijk Gloudemans Veghel

Prof. Struyckenstraat 3
5463 CP Veghel
Telefoon: 0413-364500
Internet: http://jacgloudemans.nl

Voor meer informatie ga naar de volgende website:

http://www.jacgloudemans.nl/

Huisartsenpraktijk Het Ven Veghel

Moerven 300
5464 PG Veghel
Telefoon: 0413-355900

Voor meer informatie ga naar de volgende website:

https://huisartsenpraktijkhetven.praktijkinfo.nl/

Verzorging- en verpleeghuizen

Simeonshof

Simeonshof 1, 5469 CK Erp
Tel. 0413 – 21 44 44
website: https://www.brabantzorg.eu/huizen/Paginas/simeonshof-erp.aspx

Zorgcentrum AAtrium

Trompstraat 21, 5463 GK Veghel
Tel.: 0413 – 31 41 51
website: https://www.brabantzorg.eu/huizen/Paginas/aatrium-veghel.aspx

Zorgcentrum Sint Joachim & Anna

Hertogin Johannastraat 26, 5461 BL Veghel
Tel.: 0413 – 37 06 66
website: https://www.brabantzorg.eu/huizen/Paginas/sint-joachim-anna-veghel.aspx

Thuiszorg

Interzorg Uden/Veghel/Oss

Klik hier voor website

http://www.interzorgthuiszorg.nl/

Tijd voor mensen …….  

Dat is waar het bij Interzorg om draait. En natuurlijk om thuiszorg: hulp bij het huishouden, begeleiding, persoonlijke verzorging, verpleging / verzorging en langdurige zorg.

Interzorg verleent al sinds 1987 thuiszorg. En dat doen we professioneel, betrokken, efficiënt én met passie.

Kleine teams

Interzorg werkt met korte lijnen en met kleine, wijkgebonden teams. We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk steeds dezelfde zorgverlener bij u thuis komt, dat schept een band en vertrouwen.

Trots!

Onze medewerkers zijn trots en enthousiast. Niet alleen op hun vak, maar ook op hun cliënten. Ze weten als geen ander dat iedere situatie anders is en ze bieden de zorg die afgestemd is op de behoefte. Ze hebben oog voor detail, een luisterend oor én voldoende ruimte voor sociaal contact.

Korte lijnen

Zoekt u thuiszorg? Of hebt u al thuiszorg en zijn er veranderingen in uw situatie, uw gezondheid of woonomstandigheden? Dan hanteren we graag  korte lijnen. Eén telefoontje is genoeg om zorg op te starten of aan te passen.

Zorg en wonen ; Hulp en ondersteuning; Advies

Ons Welzijn

Vivaan is een professionele organisatie die zich sterk maakt voor een maatschappij waaraan iedereen kan meedoen. Participeren dus. Thuis, op school, in de buurt of op de arbeidsmarkt. We doen dit op een actieve en ondernemende manier. Vivaan werkt dicht bij de mensen, alleen en in samenwerking met anderen. Meestal in opdracht van lokale overheden of de provincie. Bij Vivaan werken 85 beroepskrachten en zo’n 740 vrijwilligers. Ze zijn actief in de gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Maasdonk, Oss, Sint-Oedenrode, Uden en Veghel.

Inlooppunt ONS Welzijn

Loop je al een tijdje met een vraag rond, maar. weet je niet precies aan wie je die kan stellen? Kom dan naar het inlooppunt van ONS Welzijn bij het PieterBrueghelHuis in Veghel. Twee keer in de week zijn daar professionals van ONS Welzijn aanwezig om samen een antwoord te vinden op verschillende vragen. Men is welkom op dinsdag van 13.00 uur tot 15.00 uur en donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur. Tijdens ‘ONS inloop’ is er extra aandacht voor Samsam, Mantelzorg, Taal (laaggeletterdheid) en Vrijwilligerswerk, maar ook voor andere ‘vragen is men van harte welkom. Bij SAMSAM kan men op zoek gaan naar hulp, of zèlf hulp aanbieden, het organiseren van een leuke groepsactiviteit en deelnemen eraan. Of gewoon in contact komen met anderen. Ook zijn er experts op het gebied van mantelzorg aanwezig. Mantelzorg kan iets heel vanzelfsprekend zijn en ook veel moois brengen, maar mantelzorgen kan ook zwaar zijn. Bij ONS kan men terecht met vragen rondom mantelzorg .en voor emotionele en/of praktische ondersteuning.

Op zoek naar vrijwilligers of naar vrijwilligerswerk? Ook dan denkt ONS Welzijn graag mee. Het vrijwilligerspunt van ONS welzijn biedt ondersteuning aan mensen, organisaties en instellingen die meer willen weten over vrijwilligerswerk. Tijdens de inloop momenten is het ook mogelijk vragen te stellen op het gebied van taalondersteuning. In Veghel zijn . diverse cursussen en mogelijkheden om beter te leren lezen, schrijven, rekenen of omgaan met de computer. Kortom: Praktische hulp, nodig of vragen? Kom dan naar ONS inloop in het PieterBrueghelHuis op dinsdag van 13.00 uur tot 15.00 uur en donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur.

PieterBrueghelHuis

Middegaal 25 5461 XB Veghel,

info@pieterbrueghelhuis.nl

www.pieterbrueghelhuis.nl

Openingstijden

Maandag      10.00 – 16.00 uur,

Dinsdag        10.00 – 16.00 uur

Woensdag    10.00 – 16.00 uur

Donderdag   10.00 – 16.00 uur

Vrijdag          10.00 – 16.00 uur

Zaterdag       Gesloten

Zondag         In de agenda staat op welke zondagmiddagen we open zijn!

Het PieterBrueghelHuis is een huiselijke plek waar je geluk kunt halen en brengen en waar je door ontmoeting en uiteenlopende activiteiten een fijne tijd hebt. Het PieterBrueghelHuis is een bruisende en toegankelijke omgeving, waar mogelijkheden centraal staan. Verder vind je er (zorg)informatie, ondersteuning, inspiratie en uitdaging. De behoeften en de vragen van jou als bezoeker zijn altijd leidend.

Het PieterBrueghelHuis richt zich op iedereen, met of zonder beperking, die op zoek is naar betekenisvolle activiteiten, tijd en aandacht voor elkaar. Het PieterBrueghelHuis biedt je een veilige en vertrouwde omgeving, waarin je vanuit jouw kracht en mogelijkheden een aangename en betekenisvolle dag kan beleven.  Je ervaart weer ‘het van waarde zijn’ voor anderen en je  kunt ’n (nieuwe) zingeving vinden in je leven. Via de ontmoeting tussen mantelzorgers, vrijwilligers en bezoekers, met of zonder beperking, streven we naar een dag vol samen doen, geluk en inspiratie via uiteenlopende activiteiten.

PieterBrueghelHuis  Samenwerking met ONS welzijn

Het PieterBrueghelHuis werkt uitstekend samen met de professionals van ONS welzijn. Zij zijn een prachtige aanvulling om ons team van gastvrouwen, -heren en andere vrijwilligers.

Onze gastvrouwen en gastheren verwelkomen iedere dag tussen 10.00 en 16.00 uur bezoekers. Met plezier schenken zij een kopje koffie of thee in en voeren ze een gesprekje met de bezoekers.

Soms hebben gasten van het PieterBrueghelHuis echter verregaandere vragen of behoeftes, zoals over de eigen woonomgeving, welzijn en financiën. Vaak kunnen wij die vragen niet beantwoorden. Speciaal daarvoor zijn er medewerkers van ONS welzijn aanwezig. Iedere dinsdag (13.00 – 15.00 uur) en donderdag (10.00 – 12.00 uur) gaan zij in gesprek met bezoekers. Maak gerust gebruik van hun kennis en kunde!

Even de batterij opladen…

Zorg je onbetaald en langdurig voor een zieke, gehandicapt familielid of vriend of vriendin? Dan ben je mantelzorger. Een waardevolle, maar vaak ook zware taak. In het PieterBrueghelHuis kun je even op adem komen.

In het PieterBrueghelHuis kun je samen met je (zieke) partner, vriend of vriendin ontspannen en/of genieten van betekenisvolle activiteiten. Even de batterij opladen kan nieuwe energie opleveren, waar niet alleen jij zelf, maar ook je zorgbehoevende dierbare van profiteert! Daarnaast kun je in het PieterBrueghelHuis ervaringen uitwisselen met andere mantelzorgers.

In het PieterBrueghelHuis verwelkomen we eens per maand een groep mantelzorgers. Onze mantelzorg ondersteuningsgroep komt iedere eerste dinsdagavond van de maand, tussen 19.00 en 20.30 uur, naar onze locatie aan het Middegaal. Je bent van harte welkom!

Hulp in en om huis

 Belangenbehartiging

Contactgroepen en patiëntenverenigingen

De Leste Cent

“De Leste Cent” is een ontspanningsvereniging voor mensen met een beperking.

Adres
Vlasven 90
5464 PN Veghel

Internet:   https://hetven.bewonersplein.nl/de-leste-cent

Alzheimer café afd. Uden/Veghel

Pieter Breughelhuis, Middegaal 25
5461 XB Veghel
Telefoon: 0413-395280
E-mail: esther.deBie@ons-welzijn.nl
Internet: http://www.alzheimer-nederland.nl

In de Alzheimer Cafés, Trefpunten en Theehuizen komen mensen met dementie, hun naasten, hulpverleners en belangstellenden maandelijks samen. Tijdens de informele bijeenkomsten krijgen de bezoekers informatie over dementie en kunnen zij ideeën en ervaringen uitwisselen.

https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/oss-uden…

https://www.alzheimer-nederland.nl/over-ons/wat-do…

Parkinson Cafe Uden-Veghel-Oss

Reekseweg 7
5411RB Zeeland
Telefoon: 06-12655813
E-mail: parkinsoncafe.ossudenveghel@gmail.com
Internet: https://parkinson-vereniging.nl/wat-doen-wij/regionale-activiteiten/parkinson-cafes/parkinson-cafe-oss-uden-veghel/

Ontmoetingsplaats voor mensen met de ziekte van Parkinson(ismen) en voor mantelzorgers en andere belangstellenden. Lotgenotencontact en informatievoorziening; hier kunnen patiënten en hun partners elkaar ontmoeten, informatie, tips en ervaringen uitwisselen en ontvangen, hier kunt u ze rekenen op herkenning en steun. Per bijeenkomst een thema (met inleider). Iedere 4e donderdag van de oneven maanden. Locatie: Zalencentrum Het Witte Huis (Reekseweg 7, 5411 RB Zeeland). Tijd: 14:00 – 16:00 uur. Toegang: vrij, vooraf aanmelden. Zie ook op facebook: https://www.facebook.com/pcossudenveghel

Rabobank Uden Veghel

Postadres 5461 GH 70 Uden Veghel

Algemeen nummer       0413-219 219

Blokkeren bankpas   088 722 6767   vanuit buitenland =>  +31 88 722 6767

Dit nummer is 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar

Wat heeft u gedaan naar aanleiding van de valse e-mail?

Heeft u gegevens achtergelaten? Moest u ergens een aanvraag voor doen of een wijziging doorgeven ? Of ziet u  nu iets afwijkends op uw scherm? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de Helpdesk Internetbankieren op telefoonnummer +31 88 722 66 27 (gebruikelijke belkosten).

ZORG EN HULP in Sint Oedenrode

Regiopolitie

Spoed: tel. 112
Geen spoed tel. 0900-8844

AED informatie

Tel. 06-29355706
www.rooihartsafe.nl

Alg. Maats. Werk van Lumens

Odendael 1
Spreekuur maandag 9.00u tot 10.00u Tel. 040 219 33 00
Nood buiten kantooruren: Tel. 040 253 03 50

Apotheken

Markt Apotheek
ma.-vr. 08:30u-18:00u.
zaterdag 10:00u-12:00u.
Tel. 0413-472280

Buurtbemiddeling

073- 544 1400 of 073- 5441415.
Centraal meldpunt vrijwilligershulp
Informatie en aanmelden Tel. 073-5441400
09:00u-13 :00u.

EHBO-Vereniging

www.ehbo-sint-oedenrode.nl

Huisartsenpost HOV

Tel. 0900-8860

Hulpgroep Ommekaar

Tel. 0413-472066,  b.g.g. 0413-474765

Informatiepunt St. Toegankelijkheid

Tel. 0413-473458

Maag-Lever-Darmstichting

Tel. 0413-472746

Nederlandse Rode Kruis

Tel. 0413-478649

Reumafonds

Tel. 0413-475814
www. reumafonds. nl

Podotherapie Makkelijk Lopen

Borchmolenlijk 1, Neulstraat 37
073-5470019,
info@makkelijklopen.nl

Welzijn de Meierij

Odendael  3, tel. 073-5441400
Welzijn De Meierij is telefonisch bereikbaar op
Maandag t/m donderdag: 8.30-12.301. uur en 13.00-17.00uur
Vrijdag: 9.00-11.00uur
Voor meer informatie: www.welzijndemeierij.nl info@welzijndemeierij.nl

Stichting Reanimatie St.-Oedenrode

Tel. 0413-475490

Thuiszorg  Brabantzorg-Odendael

Tel. 0413-474911

Klantenservice  Brabantzorg

Maandag t/m vrijdag 09.00-17.00 uur
Tel. 088-9985555
Klantenservice.veghel@brabantzorg.eu;

Thuiszorg Pantein

Neulstraat 41,
5492 DC Sint-Oedenrode
Bereikbaar van maandag t/m zondag van 07.00-23 .00 uur

Wijkteam centrum

tel. 06-13732317
st.oedenrode-centrum@pantein.nl

Wijkteam   buiten

tel.  06-30650377
st.oedenrode-buiten@pantein.nl

Trombose- en Bloedafnamedienst/ Bernhoven Diagnostisch Centrum Postbus  707

5400 AS Uden
Tel.: 0413 – 40 30 00
trombose@bernhoven.nl
Voor openingstijden en locaties prik­ posten zie: www.dcbernhoven.nl

Ver. Borstvoeding Natuurlijk

Tel. 0413-472492

Zonnebloem

Tel. 0413-470966

Centrum Jeugd en Gezin

Odendael 1,
5492 CT Sint-Oedenrode
0800 – 254 00 00 (gratis)

MEE regio ‘s-Hertogenbosch

Meedoen  mogelijk  maken
T 073 640 17 00
info@meedenbosch.nl/ www.meedenbosch.nl

Voedselbank  Sint-Oedenrode-Boxtel

tel. 478617 of 840459.

Tandartsendienst Sint-Oedenrode

Spoedeisende hulp; werkdagen na 17u, zaterdags, zon- en feestdagen tussen 11en  12u. Behandeling uitsluitend na tel. afspraak.
Spoed­ gevallendienst:  0651245929

Ombudsteam Meierijstad

06 83986648
ombudsteammeierijstad@pvda.nl

Stichting Seniorenraad  Meierijstad

Tel. (073) 599 23 78/06 20420971
www.seniorenraadmeierijstad.nl
email info@seniorenraadmeierijstad.nl

Welzijn_en_Organisaties_Zorg en Hulp in Schijndel

ALARMNUMMERS

Algemeen spoedeisend:   112
(ambulance, brandweer, politie)
In niet levensbedreigende situaties:   0900-8844 (lokaal tarief)

Huisartsenpost :

Weekend- en nachtdienst (ook op feestdagen) tussen
17.00 – 08.00 uur 0900 – 8860

Medisch Centrum Schijndel

          Steeg 6,
           5482 WN Schijndel
            tel: 06 25 51 46 18

Brandweer:

088 – 020 82 08

Dierenambulance:

06-53707111

APOTHEKEN:

Benu Apotheek De Meierij

Looierij 2, 5481 AT Schijndel
tel.: (073) 5474115
fax: (073) 5479231
e-mail:    apotheek.schijndel@nl.boots.com internet:  www.nl.boots.com

Kring-Apotheek De Beethoff

Plein 1944 10, 5481 AP Schijndel
tel. (073) 5498036
e-mail:
info@kring-apotheekdebeethoff.nl internet:
www.kring-apotbeekdebeethoff.nl

LAVERHOF

Tel. (073) 544 33 00
E-mail: info@laverhof .nl Internet:  www.laverhof.nl
Voor al uw vragen kunt u contact opnemen met het cliëntservicebureau :
tel. (073) 544 33 33 (werkdagen van 8.30 – 17.00 uur)
e-mail:   clientservicebureau@laverhof.nl

ST. BARBARA

Eerdsebaan 1A, 5482 DA Schijndel tel. (073) 544 33 00

MGR. BEKKERSHUIS

Deken Baekersstraat 83,
5482 JD Schijndel
tel. (073) 544 27 00

CUNERA/DE  BONGERD

Zijlstraat 1, 5473 CJ Heeswijk tel. (0413) 29 81 00

ZORG THUIS

Eerdsebaan 1A, 5482 DA Schijndel
tel. (073) 544 33 00

TANDARTSEN DIENST SCHIJNDEL – SINT OEDENRODE

Voor spoedeisende hulp: op werkdagen na 17.00 uur.
Op vrijdagmiddag tussen 16.30-17.00 uur.
Op zaterdag en zon- en feestdagen tussen 11.00 en 12.00 uur.
Behandeling alleen na tel. afspraak. Spoedgevallen: 06 51245929

VIVENT   CONTACTPUNTEN

De Poolster (Poolster 40)

Telefoon: 06 – 21 19 68 58
Geopend iedere werkdag van 10.00 tot 11.00 uur.

Centrum (De Steeg 9)

Telefoon : 06- 21 16 18 09 Spreekuur volgens afspraak.

Schijndel Noord (Boschweg 116)

Telefoon: 06- 11 78 14 86
Spreekuur volgens afspraak.

WIJKTEAMS

Telefoon: 14 0413

VINCENTIUSVERENIGING   SCHIJNDEL

Bijzondere Zorg
06-37153778