GAAT ZIJTAART GEZAMENLIJK AAN TAFEL ?

Een gezamenlijke maaltijd

In het kader van “Zorg om ons dorp” zal de eerste activiteit in 2016 bestaan uit een gezamenlijk feestelijk eetmoment in “De huiskamer van Zijtaart”, de ontmoetingszaal van ons dorpshuis.

Deze activiteit zal plaatsvinden op woensdag 20 januari 2016 a.s. om 17:30 uur; inloop vanaf 17:00 uur met het aanbieden van een welkomstdrankje. De organisatie (bestuur Dorpshuis, bestuur KBO, Dorpsraad) wil in samenwerking met “ONS Welzijn” door deze gelegenheid de ervaring opdoen van en de belangstelling polsen voor een toekomstig gezamenlijk nuttigen van een maaltijd. Tevens willen we hiermee ook de aandacht vestigen op het reguliere eetpunt, dat reeds jaren elke week op dinsdagmiddag en donderdagmiddag wordt aangeboden in het dorpshuis.
Bij een positieve ervaring willen we deze activiteit meerdere keren in het jaar organiseren (bij voldoende belangstelling mogelijk zelfs één keer per maand). Om de eerste reacties te kunnen vernemen, vragen wij u aan het einde van de bijeenkomst enkele vragen te beantwoorden.

De deelnamekosten aan dit 3-gangen-menu bedraagt € 8,50 per persoon.

Voor deelname aan het gezamenlijk eetmoment is aanmelden van belang. Hiervoor kunt u op donderdag 14 januari 2016 a.s. van 10:30 tot 11:30 uur terecht in het dorpshuis, waarbij u een aanmeldingsstrookje invult en het bedrag contact overdraagt. De andere mogelijkheid is (ook graag op donderdag) telefonisch aanmelden bij Cor van der Aa, tel.nr.: 0413 – 36 68 58 of per mail naar avannunen@home.nl, maar wel uiterlijk vrijdag 15 januari voor 12:00 uur ivm bestellingen.

Dit is tevens een mooie kans om buurtgenoten of kennissen, die zelf niet meer zo mobiel zijn of niet graag alleen gaan, te vragen met u mee te komen naar het gezamenlijk eten op 20 januari. Het kan voor zulke mensen een mooi opstapje zijn om vaker aan activiteiten deel te gaan nemen en op die wijze elkaar te ontmoeten. Hebt u geen vervoer om zelfstandig te komen meld het ons en wij regelen het.

De organisatie hoopt op een enthousiaste deelname. U komt toch zeker ook?

Bestuur Dorpshuis, bestuur Katholieke Bond van Ouderen Zijtaart, Dorpsraad Zijtaart.