BIN: Buurtpreventie Zijtaart in donkere dagen op 26 nov. 2018 loopronde

Stichting Buurt Informatie Netwerk Meierijstad – kortweg BIN Meierijstad – is een samenwerkingsverband tussen bewoners, politie en gemeente met als doelstelling de veiligheid en leefbaarheid in een (wijk of) dorp te verbeteren. Bewoners kunnen daarbij helpen door lid te worden van BIN Meierijstad. Doordat BIN-leden, de politie en de gemeente op een eenvoudige manier informatie met elkaar uitwisselen kan er gericht worden gewerkt aan de veiligheid en leefbaarheid. Zo vermindert de criminaliteit en worden dorpsbewoners bij het werk van de politie en gemeente betrokken. BIN Meierijstad draagt dus bij aan een fijnere en veiligere buurt!

 

Ook in Zijtaart wordt een Whats-app netwerk opgezet. Daarvoor is een groeps-app in het leven geroepen voor contactpersonen van diverse reeds bestaande buurt-apps.

BIN is de buurtpreventie appgroep waar al vele buurtschappen op aangesloten zijn. Hier kun je verdachte situaties melden en deze app staat in direct verband met de politie. Inmiddels is gebleken dat dit zeker zijn vruchten afwerpt. Aanmelden kan via binzijtaart@hotmail.com.

 

Periodiek worden ook looprondes georganiseerd om aandacht te vestigen op eventuele inbraak- of diefstal- gevoelige situaties. Begin dit jaar is er ook al een ronde gelopen en toen is gebleken dat we ook zelf veel kunnen voorkomen door attent te zijn op wat we doen of juist niet doen.

Op 26 november is er weer een loopronde door het dorp. Dit in samenwerking met BIN Meijerijstad en onze wijkagent Henk van der Bruggen.

Samenkomst is om 19.00 uur in het dorpshuis.

Voor meer informatie kun je terecht via de mail binzijtaart@hotmail.com.

 

Wilt u wat leren over preventie van diefstal en vandalisme?

Loop dan zeker met de ronde mee.

 

Dorpsraad Zijtaart