BIN Zijtaart verslag loopronde 26 november 2018

Op maandag 26 november is er door een aantal vrijwilligers met wijkagent Henk van der Bruggen een loopronde door de bebouwde kom van Zijtaart gelopen. Het doel hiervan was om inwoners attent te maken op onveilige situaties. Na een kop koffie, zijn we op pad gegaan. We hebben inwoners gewezen op niet op  slot staande fietsen, openstaande poorten en andere onveilige situaties.

Een openstaande poort was nog aanleiding voor een leuke discussie, met enerzijds de wijkagent die wees op het risico en anderzijds de bewoner, die zijn poort open had staan, zodat mensen achterom konden komen, als hij bijvoorbeeld de bel niet hoorde. De wijkagent had wel degelijk een punt, maar aan de andere kant is het ook wel mooi dat mensen zich in Zijtaart, ook bij een niet gesloten poort,gewoon veilig voelen. Laten we hopen dat dit gevoel nog lang blijft bestaan.

 Bij VOW stonden een paar personen in stilstaande auto’s. Deze ouders werden door ons wel herkend, maar door de wijkagent toch aangesproken. Na een kort praatje werd de ronde vervolgd.

Het was rustig in Zijtaart … En toch kreeg de loopronde nog een interessant slot.
Maar hierover later meer.

 BIN bordenZijtaart:

Binnenkort worden om de bebouwde kom van Zijtaart een aantal BIN (Buurt Informatie Netwerk) borden geplaatst, met daaronder Whatsapp buurtpreventie borden. De gemeente geeft aan dat de borden nog dit jaar geplaatst zullen worden. We zijn nog in afwachting van een reactie van de gemeente op onze vraag om deze borden ook aan de randen/invalswegen van het “Zijtaartse buitengebied” te plaatsen.

 Aanmelden BIN Zijtaart buurtpreventie app: Hebt u met uw buren, buurtgenoten, vereniging of andere Zijtaartse groep ook een whatsapp groep draaien en wilt u zich aanmelden bij de BIN buurt preventie app?

Meer informatie hierover is te vinden
in de map Zijtaart onder tab Bin Zijtaart