WMO-VOORLICHTINGSAVOND

‘Langer thuis wonen en de zorg in Nederland’

Dorpsraad Zijtaart en KBO-afdeling Zijtaart nodigen u uit.

Sinds 1 januari 2015 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in werking getreden. Deze wetswijziging staat niet op zich. Dat vraagt om een mentaliteitsaanpassing, die binnen de samenleving zelf vorm moet krijgen. Daarin moeten burgers zorg meer zelf gaan regelen en ook meer voor elkaar gaan zorgen. De decentralisaties van verantwoordelijkheden van de landelijke naar de lokale overheid en het verhogen van de toegang tot zorg voor burgers moeten ertoe leiden, dat de kosten voor de zorg ook in de toekomst betaalbaar blijven.

De AWBZ zal gaan verdwijnen en daarvoor komt de Wet Langdurige Zorg in de plaats. De hoofdreden voor de veranderingen is van financiële aard. Die gaat hand in hand met de behoefte om zorg meer op maat aan te kunnen bieden.
De ingrijpende veranderingen in de sociale zorg en de grote informatiebehoefte zijn de aanleiding voor een voorlichtingsavond voor alle belangstellende inwoners van Zijtaart. Niet alleen senioren, maar iedereen die voor dit onderwerp belangstelling heeft, is van harte welkom. Daarom nodigen Dorpsraad en KBO-Zijtaart leden van de KBO, andere senioren, eventuele familieleden en/of mantelzorgers en andere belangstellenden van harte uit voor de informatieavond WMO:

Datum:      Woensdag 2 december 2015

Aanvang: 19:00 uur

Plaats:       Dorpshuis Zijtaart

De voorlichting heeft tot doel:

 • informeren over de veranderingen in het sociale domein (WMO-2015 en langdurige zorg);
 • bewustwording op gang brengen bij senioren om te kunnen inspelen op de veranderingen.

In het programma zal specifiek aandacht worden gegeven aan de directe effecten van (nieuw) beleid en wetgeving voor burgers zelf. Na de presentatie is er ruimte voor het behandelen van algemene vragen van de bezoekers; er wordt niet ingegaan op persoonlijke situaties!

Onderwerpen die aan bod komen:

 • de aanleiding voor de veranderingen;
 • oplossingen vanuit de overheid;
 • de wetten die veranderen en het tempo waarin die veranderingen worden doorgevoerd;
 • de directe gevolgen van de veranderingen voor senioren;
 • terminologie en zorgvarianten;
 • de toegang tot zorg;
 • mantelzorg en informele zorg;
 • financiële gevolgen;
 • de rol en verantwoordelijkheid van de gemeente;
 • op de valreep;
 • wat kunt u zelf doen.

De voorlichting wordt verzorgd door een door KBO-Brabant opgeleide WMO-voorlichter de heer Henk Geerts. Namens de gemeente Veghel zal een WMO-ambtenaar de gelegenheid krijgen toe te lichten hoe de WMO vorm krijgt binnen de gemeente Veghel.

Als Dorpsraad Zijtaart en KBO Zijtaart hebben wij bewust gekozen voor een avondsessie, zodat niet alleen de mensen die mogelijk gebruik moeten maken van de WMO en de daarbij behorende zaken maar ook hun kinderen en/of mantelzorgers de kans hebben de bijeenkomst bij te wonen.

Wij hopen op een grote opkomst voor een belangrijk onderwerp, dat u misschien niet nu maar mogelijk wel in de toekomst aangaat. De bezoekers krijgen na afloop een informatiemap mee naar huis.

Tot 2 december a.s. om 19:00 uur.

Logo_KBOdrz_logo

 

KBO afdeling Zijtaart                 Dorpsraad Zijtaart