Wij als werkgroep zijn blij om te kunnen mededelen dat de gemeente Meierijstad een ontwerpbesluit klaar heeft liggen voor de vaststelling van het bestemmingsplan “Zijtaart Zuid”. De procedure voor vaststelling is inmiddels ingezet. Ook het verkavelingsplan is bekend. Wij hebben hierover een gesprek gehad met de gemeente. In dit goede gesprek is met name besproken of de wensen vanuit de groep belangstellenden aansluit op het ontwerp. Verder zijn het komende proces, een globale tijdslijn en de voortgang hiervan besproken.

Om dit overzichtelijk met jullie te kunnen delen zijn er door de werkgroep een aantal vragen geformuleerd. Deze zijn door de gemeente Meierijstad beantwoord.

Wanneer mogen wij het definitieve plan verwachten?
Het bestemmingsplan ligt tot en met 24 december ter inzage: afhankelijk van eventuele zienswijzen kan het daarna ter vaststelling naar de raad (het streven hierbij is de raadsvergadering in maart 2021). Vervolgens moet het bestemmingsplan nog eenmaal zes weken ter inzage voordat het onherroepelijk is. 

Wanneer wordt het verkavelingsplan bekendgemaakt?
Het verkavelingsplan wat is opgenomen in het beeldkwaliteitsplan van het bestemmingsplan, wordt -qua verkaveling- als uitgangspunt gehanteerd. De hoofdopzet van de infrastructuur (wegen etc.) is redelijk vast waarbij wellicht de verkaveling op onderdelen nog kan wijzigen: het gaat hierbij echter (waarschijnlijk) niet om wijzigingen in woning typologieën of positionering.

Is hier inspraak door belangstellenden over mogelijk?
Nee, er is hiervoor geen separate inspraak door belangstellenden mogelijk. Eventuele bedenkingen op het (bestemmings)plan kunnen via een zienswijze -tot en met 24 december- kenbaar worden gemaakt.

Is er een visueel plaatje ter info voor de belangstellenden?
Het verkavelingsplan wat is opgenomen in het beeldkwaliteitsplan van het bestemmingsplan, wordt -qua verkaveling- als uitgangspunt gehanteerd.

plaatje

Wanneer wordt het terrein bouwrijp gemaakt?
Het streven is om in Q1 2021 het terrein bouwrijp te maken. Afhankelijk van eventuele zienswijzen welke natuurlijk direct vertraging geven op het proces.

Wanneer wordt de bouwgrond uitgegeven?
Zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is.

Wat zijn de kosten van de bouwgrond?
In onderstaande tabel zijn de normatief residuele grondprijzen excl. (21% BTW) voor 2020 weergegeven en worden voor 2021 nog geactualiseerd. 

Hebben mensen die uit Zijtaart komen voorrang op deze bouwkavels?
Nee, het aanbieden van bouwkavels zal waarschijnlijk op basis van loting gaan plaats vinden.

Krijgen projectontwikkelaars de kans om te bouwen of kunnen belangstellenden eerst grond kopen?
Zowel projectontwikkelaars als particulieren krijgen mogelijkheden om te bouwen.

In het plan is ook 25% sociale huur opgenomen, is dit een “vast” gegeven en wie gaat de sociale huurwoningen bouwen?
Dat percentage is inderdaad een ‘vast’ gegeven: in nieuwe bouwplannen -waaronder ook Zijtaart Zuid- dient minimaal 25% van de woningen te bestaan uit sociale (huur)woningen. We zijn momenteel -als gemeente- in gesprek met woningbouwcorporatie Area voor de ontwikkeling van de sociale (huur)woningen.

Wat wordt er verstaan onder starterswoningen (tot welk bedrag)?
Een woning van maximaal € 225.000,- vrij op naam.

Is voor de senioren ook mogelijk om gelijkvloerse woningen te bouwen?
Ja: seniorenwoningen zijn in het bestemmingsplan gedefinieerd als ‘een woning met een volledig woonprogramma op de begane grond met een extra slaapkamer op de verdieping’. 

Sluit het plan, en met name het aantal en soort woningen aan op de wensen die destijds geïnventariseerd zijn?
Het plan sluit aan op de ‘Woonvisie Meierijstad’ waarin de woningdifferentiatie is aangegeven.

Er zal i.v.m. de huidige maatregelen voorlopig geen informatieavond mogelijk zijn. We hopen jullie via deze weg dan ook zo goed mogelijk geïnformeerd te hebben over de huidige ontwikkelingen. Zijn er voor jou nog vragen onbeantwoord gebleven of zijn er onduidelijkheden naar aanleiding van deze update neem dan contact op met de gemeente.

Ons advies voor de komende periode: Ga jezelf oriënteren op wat voor jou de mogelijkheden zijn en kijk eens goed naar het bestemmingsplan. Deze kun je vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl. Zo ben je goed voorbereid wanneer de inschrijvingen starten.

Groeten de werkgroep,

Kevin Versantvoort
Stan van der Linden
Anja Heerkens
Thomy Kleijngeld
Bart van de Ven