Dorpsraad en Werkgroep “Geen omleiding N279 bij Zijtaart” maken gebruik van algemeen inspreekmoment bij gemeente Veghel

Aanstaande donderdag 18 februari houdt zowel Dorpsraad Zijtaart als werkgroep “Geen omleiding N279 bij Zijtaart” een uitgebreid betoog tijdens het algemeen inspreekmoment van de gemeente.      Het onderwerp betreft vanzelfsprekend het verwoorden van de zorgen van de Zijtaartse bevolking ten aanzien van de plannen van de ombuiging N279 tussen ons dorp en de bedrijventerreinen op Doornhoek en toekomstig Foodpark.

Aansluitend is er geen commissievergadering waarin ons onderwerp aan bod komt; dit zal een andere keer worden geagendeerd. Maar we willen nu al aangeven, dat de Raad van gemeente Veghel afstand moet nemen van de huidige plannen omdat er alternatieven zijn. Omdat het onderwerp nu niet op de agenda staat, zijn wij (nu nog) geen voorstander van een grote groep aanwezigen uit Zijtaart, maar toch mag ieder, die belangstelling heeft om de pleidooien aan te horen, komen luisteren. Aanvang 19:30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Eerste spreker is Ad van Nunen namens de Dorpsraad; de tweede spreker is Piet van den Tillaart namens de werkgroep.

Na het betoog op 18 februari zullen beide teksten worden gepubliceerd in Zijtaarts belang van woensdag 24 februari a.s.

In de map N279 Artikelen staan de artikelen met informatie hierover.