De Stichting Dorpsraad Zijtaart is een

ANBI

een Algemeen Nut Beogende Instelling

 

Doelstelling:

Behartigen van de belangen van Zijtaart

Algemene gegevens:

Naam ANBI:  Stichting Dorpsraad Zijtaart
Ook bekend als:  Stichting Dorpsraad Zijtaart
Telefoonnummer:  0413-350564
K.v.K.   41085967
RSIN/Fiscaal nummer ANBI:   8047.25.627
Website adres:  www.dorpsraadzijtaart.nl
Email:   dorpsraad@dorpsraadzijtaart.nl
Postadres:  Corsica 10A
Postcode:   5465PS
PlaatsZijtaart

Verantwoording

Onze bestuurssamenstelling

Helmut Henst           voorzitter

Jac Schuurmans        secretaris en penningmeester

Verdere leden:     Jan van Nunen,   Joop Versantvoort,   Fried van Otterdijk.

 

Ons beleidsplan

De dorpsraad Zijtaart houdt zich bezig met vele zaken m.b.t. de leefbaarheid in Zijtaart. De dorpsraad Zijtaart krijgt een subsidie van de gemeente voor de bekostiging van de bestuurskosten.
Verder zijn er projecten, die op projectbasis worden gefinancierd door de gemeente op basis van werkelijke kosten

 

Beloningsbeleid

Bij de dorpsraad  zijn alleen onbezoldigde vrijwilligers actief

 

Er is geen sprake van loonsommen, er zijn  alleen  onbezoldigde vrijwilligers actief.

Er is geen sprake van vermogen.

 

 

Financieel verslag

Klik hier voor financieel overzicht 2015

Klik hier voor financieeloverzicht 2014

 

 

Activiteiten verslag

Klik hier voor  verslag 2015

Klik hier voor  verslag 2014