De Zorg en Welzijn Zijtaart werkgroep

 

De leden van de werkgroep zijn:

Marja vd Heijden, Alda Gloudemans, Lenie v. Sleuwen,

Vanessa v. Asseldonk en Marleen Krol

 

Verandering van zorg en hulp van gemeente

Het opstarten van de werkgroep zorg en welzijn Zijtaart is ontstaan door de veranderingen die gaande zijn in de zorg. Steeds meer taken worden weggehaald bij overheidsinstanties en overgenomen door gemeenten.

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en andere mensen kunnen blijven ontmoeten. Zodoende wordt er meer beroep gedaan op familie, vrienden of buren.

(bron: rijksoverheid.nl, juli 2016)

Bewustwording van je bijdrage aan de gemeenschap

Iedereen wil gezond en zelfstandig zijn en blijven. Als dat op enig moment niet meer mogelijk is, willen mensen kunnen rekenen op goede ondersteuning en zorg.

We wonen in een klein maar bijzonder dorp. Waar de een voor gekozen heeft om te gaan wonen vanwege de gemoedelijkheid en rust, een ander is er geboren en getogen.

Het wonen in een klein dorp betekent dat het lastiger kan zijn om je te verplaatsten. Dit kan betekenen dat we meer op elkaar zijn aangewezen.

 Zorgen doen we samen

Zorg en welzijn Zijtaart staat nog in de kinderschoenen. We zijn bezig met de onderzoeksfase en het uitzetten van lijnen. Kijken hoe de omliggende dorpen bezig zijn met Zorg en Welzijn. In omringende dorpen zijn al soortgelijke initiatieven gestart, bijvoorbeeld in Keldonk, Nijnsel en Eerde. Het zijn voor Zijtaart goede voorbeelden en wij willen onderzoeken waar in Zijtaart behoefte aan is.

Het doel van onze werkgroep Zorg en Welzijn Zijtaart is een bijdrage leveren aan  Zorg en Welzijn voor iedereen, jong en oud, in ons dorp.  Dit willen we doen door;

  1. te luisteren
  2. door te informeren
  3. door verbindingen te leggen

Verenigingen, parochie, KBO basisschool enz.

Er is in Zijtaart veel aanwezig. Dat is natuurlijk geweldig, maar dat mag ons er niet van weerhouden om te onderzoeken of het nog beter, of completer kan.

Wanneer het sociale leven in kaart is gebracht, is er sprake van transparantie van wat er al is in Zijtaart. Zo komt mogelijk naar voren waar in Zijtaart verbeterpunten liggen om het leefgenot in Zijtaart samen te optimaliseren voor jong en oud

Met hulp van de verschillende organisaties in Zijtaart kan er een platvorm worden ingericht om ons mooie dorp op de kaart te zetten en een sluitende aanpak in te richten op het gebied van Zorg en Welzijn.

Voor ideeën, tips of vragen kunt u mailen naar: zorgenwelzijnzijtaart@gmail.com

Telefoonnummers: Alda Gloudemans 06- 20978507

Lenie v. Sleuwen 0413-3522